Visio

Digitalisoinnin merkitys prosessiteollisuuden kehittäjänä >>>

Digitaalinen maailma on jo täällä. Robotit imuroivat koteja ja autot ajavat jo itsestään, mutta mikä on suomalaisen prosessiteollisuuden tilanne digitalisaation osalta? Voiko Suomesta tulla prosessiteollisuuden digitalisoinnin edelläkävijä?

Teknologia

Endress+Hauser tarjoaa tehokkaita toimintamalleja sähköiseen kaupankäyntiin >>>

Uusi E-Direct vie kenttälaitteiden ostamiseen uuteen aikaan. Sähköiset tilaukset muodostavat globaalisti Endress+Hauserin myynnistä jo 15 %.

Visio

Kolmas vallankumous – Teollinen Internet >>>

Kolmanneksi vallankumoukseksi luonnehdittu Teollinen Internet muuttaa tulevina vuosina toimintaympäristöämme voimakkaasti. Internetissä ihmiset tuottavat sisällön, Teollisessa internetissä mittalaitteet tuottavat suurimman osan tiedosta.

Visio

Älykkäillä laitteilla älykäs tulevaisuus >>>

Miten Internet of Things voi muuttaa kentänhallintaa? Nykyinen taloustilanne pakottaa miettimään keinoja, joilla Suomi nostetaan jälleen nousuun.

Visio

Suorituskykymonitoroinnin tulevaisuus – Anturien Internet >>>

Saavutaan maailmaan, josta käytetään nimitystä IoT – Internet of Things.

Visio

Kehityksen kyydissä >>>

Vuonna 2004 autolla ajamista käytettiin esimerkkinä asiasta, jota koneet eivät tule oppimaan. Kymmenen vuotta myöhemmin Googlen prototyyppiautolla on ajettu jo yli 200 000 kilometriä.

Visio

Kaikki muuttuu, automaatio ei >>>

Muutama vuosikymmen sitten prosessiautomaatio vei automaatiotekniikan kehitystä eteenpäin. Sittemmin kehitys kuitenkin unohtui joiltakin osin menneille vuosikymmenille.

Visio

Työn tulevaisuus ei ole ajan kysymys >>>

Osaamista ja ammattitaitoa ”ostetaan”, mutta laskenta- ja arvottamismenetelmät perustuvat vanhoihin malleihin. Ostetaan arvoa, tulosta ja elinkaarta, mutta maksun perusteena ovat usein tunnit, eivät tulokset.

Visio

Oppiminen >>>

Elämme tieto- ja palveluyhteiskunnassa, siirrymme kohti elämysyhteiskuntaa. Koulutus- ja johtamisjärjestelmämme pohjautuvat kuitenkin edelleen teollisen yhteiskunnan tarpeisiin.

Visio

Mielen liikkeet >>>

Ihmisen liityntä ympäröivään maailmaan voi muuttua. Inputit ja outputit, aistit ja kommunikointi. Voiko ajatus saada otteen fyysisestä maailmasta ilman raajoja? Välittyykö viesti ilman verbaliikkaa?

Visio

Ennustaminen ja epätodennäköisen vaikutus >>>

Järjestyksen ja elämänhallinnan tarve on luonut tapoja, menetelmiä ennustaa tulevaa. Mielikuva ja tunne kontrollissa olevasta maailmasta luo turvallisuutta ja mielenrauhaa.

Visio

Eilen talkoot – tänään joukkoistaminen >>>

Joukkoistaminen, talkoistaminen, crowdsourcing –
miten ikinä sitä kutsutaankin – perustuu vapaaseen tahtoon ja haluun osallistua.

Visio

Energy harvesting –energiaa ympäristöstä >>>

Langattomuus on lumonnut meidät vaivattomuudellaan. Lankapuhelin on yhä harvinaisempi kapistus ja tietokonekin kytketään yhä harvemmin langalliseen Ethernet-verkkoon. Tietoliikenne on vapautunut kuparin kahleista, mutta energian siirto ei ole – vielä.

Visio

Maailma muuttuu – joka tapauksessa >>>

Tekniikan kehitys kiihtyy kolmanteen potenssiin. Siinä vauhdissa ei tunneta sanoja retro tai vintage. Muutos on kilpajuoksua, johon kohdistuu sekä pelkoa että toivoa. Olemmeko me valmiita muutokseen?