Ajankohtaista

Endress+Hauserin arvot rakentavat pitävän pohjan laatu- ja ympäristösertifikaateille

pieni_serti_op

Endress+Hauserin arvojen mukainen toimintatapa on laadukas toiminta kaikissa toimissamme ympäristöystävällisyys huomioiden. Nyt siitä on saatu myös viralliset sertifioinnit, kun kansainvälinen auditointiorganisaatio DNVGL on myöntänyt Suomen Endress+Hauserille ISO 9001- ja ISO 14001-serti kaatit vuoden jälkeen siitä, kun aloitimme toiminnan itsenäisenä myyntiyhtiönä.

Henkilöstö on erittäin ammattitaitoista ja sitoutunutta. Endress+Hauser panostaa koulutukseen erittäin paljon.” Sture Nordlin, Lead Auditor, DNVGL

Laatu, sitoutuminen ja yritysvastuu ovat tärkeimpiä arvojamme. Sertifikaatit ovat yksi osoitus siitä, että onnistumme toimimaan arjessa yrityskulttuurimme ja arvojemme mukaisesti. Meille sertifikaatit ovat merkittävä asia, sillä tiedämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme arvostavan laadukasta toimintaamme. Asiakkaamme ovat myös käyneet todentamassa laadukkaan tekemisen paikan päällä tuotetehtaillamme, joilla on ollut sertifikaatit jo pitkään.

Endress+Hauserin tietojärjestelmät ovat huipputasolla, en muista nähneeni vastaavia samantyylissä yrityksissä.” Sture Nordlin, Lead Auditor, DNVGL

ISO 9001 -sertifiointi osoittaa Endress+ Hauserin sitoutumisen luotettavuuteen, asiakastyytyväisyyteen sekä jatkuvaan parantamiseen. Serti oitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001 puolestaan auttaa Endress+ Hauseria rakentamaan toimivan ja tehokkaan ympäristöjärjestelmän sekä luomaan selkeät toimintatavat. Sen avulla pystymme hallitsemaan päästöt paremmin, kierrättämään tehokkaammin – kaiken kaikkiaan vähentämään ympäristökuormitustamme. Elinkaariajattelumme mukaisesti huomioimme myös tuotteidemme koko elinkaaren ympäristövaikutukset.

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä

  • Periaatteena laatuun ja asiakaskeskeisyyteen sitoutuminen
  • ISO 9001 antaa viitekehyksen laadunhallinnan johtamiselle
  • Standardi edellyttää keskittymistä liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet
  • Standardissa on otettu huomioon prosessinäkökulma ja siinä tulee esille lisäarvon tuottaminen, prosessien toiminnan ja tehokkuuden parantaminen, sekä tosiasioihin perustuva päätöksenteko

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

  • Periaatteena sitoutuminen ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen
  • Edellyttää toimivaa ja standardin vaatimukset täyttävää ympäristöjärjestelmää
  • Standardin perusvaatimuksiin kuuluvat muun muassa ympäristöasioita koskevien vaatimusten noudattaminen, ympäristönäkökohtien huomioiminen toiminnassa ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen
Julkaistu: 28.10.2019