Ratkaisut

Yhdessä asiakkaiden parhaaksi – Valmet ja Endress+Hauser

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Valmetin ja Endress+Hauserin pitkä, asiantuntemukseen, hyvään viestintään ja luottamukseen perustuva yhteistyö näkyy asiakkaille räätälöityinä ja innovatiivisina ratkaisuina. Hyvä esimerkki siitä on Porvoon Kilpilahteen rakennettava voimalaitos, jonka energiantuotannossa käytetään täysin uutta raaka-ainetta, asfaltenia.

Valmet ja Endress+Hauser toteuttavat vuosittain useita projekteja. Yhteistyö liittyy usein voimalaitoskattiloihin ja savukaasupuhdistusjärjestelmiin liittyviin mittauksiin. Yksi suurimmista käynnissä olevista projekteista on vuonna 2015 aloitettu Kilpilahden voimalaitos, jonka on määrä valmistua Porvooseen vuoden 2018 aikana. ”Tänä vuonna yhteistyömme on ollut vilkkaampaa kuin koskaan aiemmin”, Valmetin tuotepäällikkö Harri Limo aloittaa.

”Pääosa omista projekteistamme on paperi- ja sellupuolella, joten Kilpilahden jalostamon kattila ja puhdistusjärjestelmä toimitus on meille erilainen ja samalla myös taloudellisesti merkittävä projekti. Asiakkaan noin 400 miljoonan euron kokonaisbudjetillaan se on sitä myös Suomelle”, Limo sanoo.

Kilpilahdelle nouseva kolmen höyrykattilan voimala on maailman ensimmäinen voimala, joka käyttää pääpolttoaineenaan asfaltenia. Kiinteärakeinen polttoaine syntyy jalostamoalueella sijaitsevan Nesteen öljynjalostamon sivutuotteena ja kelpaa sellaisenaan voimalan energialähteeksi. Valmet on sopinut projektiin avaimet käteen tyyppisen EPC-toimituksen kolmesta kattilasta.

Asfaltenia poltetaan kiinteässä muodossa CYMIC-kiertoleijupetikattilassa, jossa apupolttoaineena toimii hiili. Lisänä öljy- ja kaasukattiloissa poltetaan erityyppisiä öljyä ja kaasuja. Ympäristöhaittojen minimoimiseksi savukaasut pestään huolellisesti myrkyllisistä ainesosista, kuten pölystä, rikistä, typestä ja jäännösammoniakista, ennen kuin niitä voidaan hyödyntää energiantuotannossa.

Tunnettu brändi on selkeä etu

Endress+Hauser toimittaa kolmen kattilan tehtaalle kaikki tarvittavat pinta-, paine-, virtaus- ja analyysimittaukset. Savukaasujen pitoisuuksia mitataan useilla analyysimittauksilla, jotka mittaavat muassa aineiden ph:ta ja johtokykyä.

”Asiantuntijamme tuovat yhteistyöhömme erilaista osaamista, jota yhdistämällä tehtävänämme on kehittää kestävät ja luotettavat ratkaisut eri ympäristöihin. Siksi on tärkeää, että puhumme ja ymmärrämme prosessia samalla tavoin”, Valmetin instrumentoinnin ja automaation projektinhoitaja Matti Nikkola kertoo.

”Sujuvalla yhteistyöllä on tärkeä merkitys”, Endress+Hauserin tekninen myynti-insinööri Saara Huomolin vahvistaa.

Valmetin asiakkailleen myymät puhdistusjärjestelmät vaativat mittalaitteilta edistyksellisiä ratkaisuja esimerkiksi valmistusmateriaalien suhteen.

valmet_2

Endress+Hauserin Saara Huomolin (vas.) sekä Valmetin Matti Nikkola ja Harri Limo (oik.) keskustelivat Kilpilahden voimalaprojektista Valmetin toimistolla Tampereella.

”Meillä on käytössämme myös globaalin yrityksen tehtaiden ja tuotekehityksen tarjoama tietotaito, jota voimme hyödyntää vaikeimmissa kysymyksissä. Näin saamme käyttöömme aina uusinta osaamista ja pystymme hyödyntämään myös muualla hyväksi havaittuja ratkaisuja”, Huomolin jatkaa.

”Endress+Hauserin brändin tunnettuus ja hyvä maine ovat meille tärkeitä etuja”, Limo sanoo.

Teksti ja kuvat: Anna Väre

Julkaistu: 28.05.2018