Ratkaisut

Tästä on vaikea parantaa – Metsä Groupin biotuotetehdas, Äänekoski

metsagroup

Elokuussa toimintansa aloittanut, 1,3 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua vuodessa tuottava Metsä Groupin bio­tuotetehdas Äänekoskella on Suomen metsäteollisuuden tä­hän mennessä suurin investointi. Myös tehtaan mittalaitteet toimittaneelle Suomen Endress+Hauserille kaksivuotinen projekti on kokoluokassaan yrityksen merkittävimpiä.

Äänekoskella elokuussa toimintansa aloittanut biotuotetehdas on mittava investointi. Tehtaan työllistävä vaikutus koko arvoketjussa Suomes­sa on yli 2 500 työpaikkaa, joista uusia on noin

Kokonaisuus sujui niin hyvin,  että tästä olisi ollut vaikea  parantaa. Arvostin Endress+ Hauserin sitoutumista projektiin,” Metsä Fibren Timo Neuvonen sanoo.

1 500. Merkittävimpiä työllistämisvaikutuksia odotetaan metsätalouteen ja kuljetuksiin. Teh­das vastaanottaa tarkalleen 240 rekkalastillista ja 70 junavaunullista raakapuuta päivässä.

Biotuotetehdas korvasi vuodesta 1985 toiminnassa olleen sellutehtaan, joka alkoi olla käyttöikänsä päässä. Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas tuottaa sellua liki kolme kertaa edeltäjäänsä enemmän. Samalla prosessissa syntyy muita biotuotteita, kuten bioenergiaa, perinteisiä biokemikaaleja (mäntyöljyä, tärpättiä) ja uusia biotuotteita (tuotekaasua, biokaasua ja rikkihappoa). Puuraaka-aineen ja tuotannon sivuvirrat tehdas hyödyntää sataprosenttisesti eikä tuotannossa käytetä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Tehtaan sähköenergian omavaraisuus on huimat 240 %. Ylijäämän tehdas muun muassa myy biosähkönä kantaverkkoon.

Suunnittelun ja projektinhal­linnan kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat asiantuntemus ja ongelmanratkaisukyky, sekä luottamus joka nivoutui vah­vaksi kaksivuotisen projektin aikana.

Investointi 1,2 miljardia euroa

Endress+Hauserin Mika Eerola (vas.) ja ja Botnia Mill Servicen Marko Korhonen keskustelevat siitä, kuinka laitevalinnoissa on tärkeä huomioida sellun ja muiden biotuotteiden valmistusprosessien olosuhteet.

Endress+Hauserin Mika Eerola (vas.) ja Botnia Mill Servicen Marko Korhonen keskustelevat siitä, kuinka laitevalinnoissa on tärkeä huomioida sellun ja muiden biotuotteiden valmistusprosessien olosuhteet.

On pitkälti loistavan projektinhallinnan ansiota, että tehdasprojekti pysyi budjetissaan ja tehdas käynnistyi jopa muutamia minuutteja ennen tavoiteajankohtaansa: 15.8.2017, juuri ennen kuutta aamulla.

Tehtaalle tehdyt toimitukset merkitsivät myös Endress+Hauserille tavallista laajempaa projektia, jonka toteuttaminen aloitettiin lähes kaksi vuotta sitten, samaan aikaan tehtaan rakennustöiden kanssa.

”Toimitimme tehtaalle laitteita kaikkiaan yli 2 000 mittausta varten. Kuitu- ja lipeälinjojen pääprosessien lisäksi toimitimme paine-, pinta- ja analyysimittauslaitteet muun muassa vesi- ja raakavesilaitoksiin. Oma laiteosuuttamme täydennettiin yhteistyökumppanimme Valmetin toimittamilla sakeusmittauksilla” Endress+Hauserin projektipäällikkö Tapio Vesiluoma kertoo. Laitevalinnoissa oli erityisen tärkeä huomioida sellun ja muiden biotuotteiden valmistusprosessien olosuhteet ja niihin liittyvät haasteet Esimerkiksi sivutuotteena syntyvän mäntyöljyn pH-mittaukset edellyttävät laitteilta kuumia ja syövyttäviä aineita kestäviä materiaaleja.

Yksi toimituksen monista laitteista oli pH-Memosens-mittauslaite automaattihuuhtelulla.

Yksi toimituksen monista laitteista oli pH-Memosens-mittauslaite automaattihuuhtelulla.

Joustoa työ- ja  toimitusajoissa

Biotuotetehtaalla talteenoton instru­mentoinnin projekti-insinöörinä toimivan Timo Neuvosen mukaan tiivis yhteistyö alkoi suunnittelusta, jossa valittiin yhdessä oikeat laitteet oikeisiin paikkoihin. Suunnittelun ja projektinhallinnan kannalta tärkeim­piä tekijöitä ovat asiantuntemus ja ongelmanratkaisukyky, sekä luottamus joka nivoutui vahvaksi kaksivuotisen projektin aikana.

”Olennaista yhteistyössämme on, että toimittaja tuntee aina parhaiten omat laitteensa. Kokonaisuus sujui niin hyvin, että tästä olisi ollut vaikea parantaa. Henkilökemiamme olivat  alusta saakka kohdallaan ja arvostin Endress+Hauserin sitoutumista projek­tiin. Tapion sai kiinni aina tarvittaes­sa”, Neuvonen sanoo.

Metsä Groupilla lähtökohtana oli tilata mahdollisimman iso koko­naisuus samalta toimittajalta, jolloin niiden huolto ja varaosien saaminen helpottuu. Biotuotetehtaan kuitulinjan instrumentoinnin projekti-insinööri Jarkko Kivimäki kiittelee Endress+­Hauseria joustosta, johon se taipui laitteiden toimitusaikojen suhteen.

”Tehtaan rakennusvaiheessa lait­teiden toimitusvarmuus ja nopeus ovat kaikki kaikessa. Jos tiettyä komponent­tia ei saada ajoissa, voi se seisauttaa myös asennuksen seuraavat vaiheet, mikä on uhka koko projektin aikatau­lulle”, Kivimäki sanoo.

PMP51-sarjan painelähetin sopii prosessipaineiden ja paine-erojen mittaukseen sekä hydrostaattiseen pinnanmittaukseen.

PMP51-sarjan painelähetin sopii prosessipaineiden ja paine-erojen mittaukseen sekä hydrostaattiseen pinnanmittaukseen.

Joustavuuteen kuuluu myös  Endress+Hauserin kyky räätälöidä tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Äänekoskella tämä tarkoitti muun muuassa erikoismateriaalien käyttöä erityisen haastaviin prosessi­olosuhteisiin asennettavien tuotteiden valmistuksessa.

”Tehtaidemme insinööriosastot modifioivat tuotteitamme asiakkaan vaatimusten mukaisiksi, mikäli eri­koistarpeet sitä vaativat. Huolellinen suunnittelu, prosessiolosuhteiden ymmärtäminen ja tuotteiden sovit­taminen niihin ovat onnistuneen mittausposition ehdoton edellytys”, Endress+Hauserin myyntitiimin vetäjä Sami Rautiainen sanoo.

Tietopalvelu säilöö  datan luotettavasti

Projektipäällikkö Tapio Vesiluoman mukaan mukaan arvokas työkalu projektinhallinnassa oli Endress+Hau­serin kehittämä W@M-tietopalvelu, jonka kautta toimitettujen laitteiden data tallentuu yhteen järjestelmään. W@M on platform-tyyppinen ratkai­su, joka kattaa kaikki tarvittavat työ­kalut laitekannan vaivattomaan hal­lintaan. W@M-konsepti mahdollistaa toimittajan tietokantoihin kertyneen laitetiedon hyödyntämisen ja tarjoaa yhtenäisen liityntäpinnan kaikkeen laitteeseen liittyvään tietoon koko elin­kaaren ajalta.

Projektin toteutusvaiheen jälkeen  vastuu siirtyy Endress+Hauserin projek­tipäälliköltä asiakasvastuussa olevalle myyntipäällikölle. Tässä työssä kopin ottanut Mika Eerola voi hyödyntää jär­jestelmään toteutusvaiheessa kerättyä laitekantatietoa ja kirjeenvaihtoa.

”W@M:in säilömän datan avulla näemme, nopeasti, mitä minnekin on toimitettu ja voimme vastata lisätilauk- siin nopeasti ja täsmällisesti”, Eerola sanoo.

Pieni_äänekoski_tehdas

Kaiken kaikkiaan Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on ollut Endress+Hauserille erittäin merkittä­vä kaksivuotinen projekti ja yhteistyö tulee jatkumaan vielä pitkään. Tehdas käy ja laadukkaat mittaukset tukevat sen toimintaa.

Teksti: Anna Väre Kuvat: Mikko Tikka/Fotonokka

Julkaistu: 28.05.2018