Ratkaisut

Onnistuneiden kehitysprojektien kautta vahvaan kasvuun – Stora Enso paperitehdas, Varkaus

storaenso

Stora Enson tehdas Varkaudessa on kokenut monta vaihetta, yrityskauppoja ja tuotannon muutoksia. 1990-luvulla laitoksen paperikoneita ajettiin alas ja vuosituhannen alussa tehtiin jo laskelmia tehtaan sulkemisesta. Sitten kuluttajien nettiostaminen muutti markkinatilannetta. Kartongin kysyntä maailmalla kasvoi ja prosessiltaan muuntautumiskykyinen tehdas pystyi hyödyntämään tilanteen. Myös laitoksen jätevedenpuhdistamo kehittyy muutosten mukana: uusimpana kehityskohteena on haastava virtausmittaus.

Varkauden satojen storaensolaisten onneksi tehdas valikoitui Stora Enson investointikohteeksi vuonna 2015. Tehtaaseen tehtiin 150 miljoonan euron investoinnit, joilla hienopaperikone muunnettiin kraftlineria valmistavaksi kartonkikoneeksi, RCF-uusiokuidun valmistus aloitettiin uudelleen, tuotannossa siirryttiin kokonaan havusellun käyttöön ja kapasiteettia nostettiin jälleen 30 %. Lisäksi kokonaan uusi LVL-viilupuun tuotantolinja käynnistettiin kesällä 2016.

”Meidät oikeastaan pelasti nettikauppa. Pakkausmateriaalia tarvitaan yhä enemmän ja enemmän”, kertoo laitoksen operatiivisesta ympäristönsuojelusta ja siten myös jätevedenpuhdistamosta vastaava Tenho Pakarinen.

Pihka haastaa virtausmittauksen

Uudet tuulet toivat muutoksia myös jätevedenpuhdistamon arkeen: jätevesimäärä kasvoi ja kuidun määrä lietteessä kasvoi merkittävästi. Hienopaperituotannon aikaan kuitupäästöjä oli vain vähän. Puhdistamon virtausmittauksiin muutos heijastui todennäköisesti havusellun pihkan aiheuttamana laitteiden likaantumisena ja tukkeutumisena. Vanha virtausmittaus heilui epävakaana, siihen ei voinut luottaa eikä jätevedenpuhdistamolla oltu tilanteeseen tyytyväisiä: ”Tuskailtiin ja nurkassa kiroiltiin”, Pakarinen kertoo.

Promag P 500 ratkaisi virtausmittauksen ongelmat, Stora Enso Varkauden Juho Hiltunen sanoo.

Promag P 500 ratkaisi virtausmittauksen ongelmat, Stora Enso Varkauden Juho Hiltunen sanoo.

Haaste heitettiin tuotannon prosessimittauksia toimittavan Endress+Hauserin, aikoinaan Varkauden tehtaalla itsekin töissä olleelle, Jouni Tirkkoselle sekä analyysituotteiden tuotepäällikkö Antti Kottilalle. Miehet tiesivät, että samaan aikaan Endress+Hauserin tuotekehitys oli tuomassa markkinoille uuden magneettisen Promag P 500 -virtausmittauksen, jolle etsittiin haastavia olosuhteita kenttätestiin. Laite toimitettiin Varkauteen ratkaisemaan Tenho Pakarisen tiimin ongelma.

Uusi Promag näyttääkin nyt päihittäneen hankalat olosuhteet. ”Promag asennettiin huhtikuussa ja mittaus toimii oikein vakaasti. Ensimmäinen kokonainen vuosi talvineen osoittaa, miten se lopulta toimii”, kertoo laitoksen kunnossapidosta vastaavan Eforan Tuomo Pekkonen.

Puhdistustoiminto säästää kunnossapidon resursseja

Promagissa on sähköinen puhdistustoiminto, joka auttaa pitämään mittauksen vakaana haastavassa ympäristössä. ”Puhdistuksen sykliä voidaan säätää tarpeen mukaan vaikka tiheämmäksi. Nyt se on vielä tehdasasetuksilla”, muistuttaa Jouni Tirkkonen.

Tenho Pakarisen mukaan kunnossapidon työaikaa on uuden virtausmittauksen ominaisuuksien ansiosta säästynyt huomattavasti. Aiemmin putsaukseen meni paljon aikaa joka viikko, nyt uutta Promagia puhdistetaan tarvittaessa.

Erityisen myönteistä suhtautumista ja rahoitusta on helpointa saada hankkeisiin, joissa toimintavarmuus ja energiansäästö paranevat ja ennakkohuolto ja ylläpito puolestaan vähenevät.

Kenttälaitteiden helppohoitoisuus on suoranainen edellytys sekä Stora Enson jätevedenkäsittelylaitoksen prosessia hoitaville että Eforan kunnossapitohenkilöstölle. ”Kaikki, missä vain pystytään keventämään huoltoa ja putsausta, on aikaa ja rahaa”, kertoo Tenho Pakarinen.

Varkauden tehtaan uudistusten jälkeen pian ollaan tavoitetuotannossa. Virtausmittaus on nyt Promagin ansiosta kunnossa, mutta tehtaan ja jätevedenpuhdistamon kehitystyö jatkuu. Tenho Pakarinen kertoo, että automaation hyödyntäminen laitoksen kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää. Erityisen myönteistä suhtautumista ja rahoitusta on helpointa saada hankkeisiin, joissa toimintavarmuus ja energiansäästö paranevat ja ennakkohuolto ja ylläpito puolestaan vähenevät.

storaenso_3

Oikeiden kumppanien valinta helpottaa arkea

Tenho arvostaa yhteistyökumppanuudessa erityisesti sitoutumista: ”Näissä kehitysprojekteissa pitää varautua, ettei aina päästä kerralla maaliin. Hyvät kumppanukset ovat valmiina panostamaan ja ymmärtävät toistensa toimintaa.”

Kehitysprojektien ohella on tärkeää, että arki rullaa. Kun vuorokunnossapitäjät ja prosessin hoitajat huolehtivat koko tehtaasta, jäteputsarin huollolle ei juuri liikene aikaa. Eforan Tuomo Pekkosen mukaan kunnossapidon arjessa laitteiden luotettavuus on tärkeää ja laitetoimittajan tuki tarjoaa hyvän selkänojan: ”Helpottaa, kun tietää, mistä saa apua hankalassa paikassa.”

Jouni Tirkkonen sanoo mielekkään yhteistyön palvelevan molempia osapuolia pitkäjänteisesti: ”Asiakas saa käyttöönsä uusia ratkaisuja ja me puolestaan saamme tietoa, jonka avulla voimme kehittää vieläkin parempia laitteita asiakkaille. Varkauden Promag-projekti on tästä oiva esimerkki.”

Teksti: Tiina Koutajoki Kuvat: Endress+Hauser

Julkaistu: 28.05.2018