Pääkirjoitus

Valoisat näkymät luovat hyvän perustan toiminnan kehittämiselle

Tuomo_Saukkonen_962x491_2

Suomen teollisuudessa eletään nyt erittäin positiivista aikaa. Uusia investointeja saatettu vireille ja myös kunnossapitoliitännäisiin toimintoihin on panostettu laajalti hiljaisempien aikojen jälkeen. Myös lähitulevaisuus näyttää todella valoisalta teollisuuden toimijoilla. Tämä on erittäin hieno asia ja luo positiivisen toimintaympäristön kaikille teollisuuden toimijoille kehittää toimintojaan edelleen kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Olemme saaneet olla mukana tässä positiivisen kehityksen ja investointien virrassa. Viime vuosi ja myös alkanut vuosi onkin ollut myös meille Endress+Hauser Oy:lle todella hyvä. Kiitos siitä kuuluu teille, hyvät asiakkaamme, että olette valinneet meidät kenttäautomaation yhteistyökumppaniksenne ja olemme saaneet rakentaa yhteistä menestystä kanssanne.

Aiemmassa Kenttäväylä-lehdessä esittelimme teille kenttäautomaation osaamisalueemme, joiden avulla voimme yhteistyössä osaltamme parantaa prosessien toiminnallista laatua, käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä optimoida kunnossapitotoimintoja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Jatkamme samalla linjalla ja tässä lehdessä esittelemme lisää osaamistamme sekä asiakkaidemme kanssa toteutettuja kenttäautomaatioon liittyviä projekteja ja ratkaisuja.

Kehitämme kenttäautomaatiota eteenpäin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Hyödynnämme molemminpuolisen osaamisemme, uudet teknologiat sekä toimintamallit. Jatkuvalla uudistumisella – ja uudistamisella – varmistamme yhdessä maan kilpailukykyä jatkossakin.

Hyvää kesää,
Tuomo Saukkonen
toimitusjohtaja

Julkaistu: 25.05.2018