Ajankohtaista

Optimaalisesti toimiva prosessi tarvitsee vahvaa osaamista oikealla tavalla järjestettynä

kansi_palvelut

Prosessin turvallisuuden, laadun ja käytettävyyden varmistava toimiva kokonaisuus muodostuu vahvasta osaamisesta ja yhteistyöstä. Endress+Hauserin asiantuntemus on teollisuuden prosessien mittauksissa ja prosessiautomaatiossa. Tämä konkretisoituu käytännön toiminnaksi prosessimittausten suunnittelun ja optimoinnin, kentänhallinnan, logistiikan, projektoinnin ja tietopalveluiden kautta.

Pieni_palvelu1

Prosessimittausten suunnittelu ja optimointi

Luotettava ja laadukas mittaustieto varmistaa osaltaan prosessin optimaalisen toiminnan.

Prosessin optimaalinen toiminta on monesta tekijästä kiinni. Mittaustieto on yksi näistä tekijöistä. Toimiva ja laadukas mittaustieto toteutetaan huomioimalla mittauksen prosessi- ja ympäristöolosuhteet sekä varmistamalla mittaussignaalin oikeellisuus ja toistettavuus häiriöttömästi. Endress+Hauserin pitkäaikainen ja vahva teollisuusalaosaaminen prosessimittausten toteuttamisessa varmistaa oikean mittausmenetelmän mittauspositiokohtaisesti.

Endress+Hauserin teollisuusala- ja mittausosaaminen takaa prosessin optimaalisen toiminnan.

Pieni_palvelu2

Kentänhallinta

Kentänhallinta on prosessin toimintavarmuuden ja laadun ylläpitämistä.

Laadukas kentänhallinta ei ole vain asioiden tekemistä hyvin, vaan myös olennaisten huomiota vaativien asioiden valintaa. Vääristymättömän mittaustiedon toimittaminen automaatiojärjestelmään asti koko elinkaaren ajan ei ole itsestäänselvyys. Pitkään kokemukseen perustuvan osaamisen pohjalta Endress+Hauser pystyy tukemaan asiakkaan kentänhallintaa järjestelmäympäristöstä riippumatta. Tarjolla on kattava tuki ja työkalut mittaussuureen oikeellisuuden säilymisestä aina mittaustiedon häiriöttömään siirtoon automaatiojärjestelmään asti.

Endress+Hauserin kentänhallinta takaa luotettavan mittaustiedon prosessien hyödyntämiseksi parhaalla tavalla. Yksikin suunnittelematon prosessin alasajo on liikaa.

Pieni_palvelu3

Logistiikka

Logistiikka on parhaimmillaan, kun se toimii huomaamattomasti ja oikea-aikaisesti.

Logistiikan palveluidemme avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä suunnittelemalla tieto- ja materiaalivirrat yhdeksi kokonaisuudeksi palvelemaan käyttötarkoitusta tehokkaasti. Vahvan logistisen osaamisemme avulla tarjoamme kustannustehokasta tieto- ja materiaalivirtojen hallintaa niin
kunnossapito- kuin projektitoiminnankin osalta.

Endress+Hauserin osaamisella saavutetaan kustannustehokas ja toimiva logistinen kokonaisuus.

Pieni_palvelu4

Projektointi

Toimiva kokonaisuus varmistetaan joustavalla ja laadukkaalla projektoinnilla.

Projekti voi sisältää suunnittelua asennuskannan esiselvityksistä ja laitemäärittelyistä alkaen, erilaisia laiteryhmiä ja mittausperiaatteita, koulutusta, käyttöönottoapua ja muita työmaavaiheen tehtäviä tarpeen mukaan täydennettynä kolmannen osapuolen laitteilla ja palveluilla. Kokonaisuuden hallinta varmistetaan asiakkaan kanssa toteutusprojektin alusta asti tiivistä yhteistyötä tekevän projektipäällikön ja tarvittavien asiantuntijoiden toimesta.

Endress+Hauserin laadukkaalla projektoinnilla varmistetaan mittausposition toimivuus, optimoidaan asennuskannassa käytettävät laitteet ja joustava prosessin käyttöönotto ja kunnossapito.

Pieni_palvelu5

Tietopalvelu

Laadukas toiminta tarvitsee luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Mittauspositioihin liittyvä tieto on yleensä hajaantunut useampaan järjestelmään ja ajantasaisen tiedon löytäminen juuri silloin kun sitä tarvitaan, on usein vaikeaa. Tarjoamme tähän haasteeseen erityisesti kenttälaitetietojen ylläpitoon suunnitellun tietopalvelun, jonka avulla kunnossapitäjä voi suunnitella asennuskannan korvaavuussuunnitelmat sekä kriittisyysluokittelut ja integroida kenttälaitetiedot niin kunnossapito- kuin kentänhallintajärjestelmään.

Endress+Hauserin W@M-tietopalvelulla kenttälaitteiden tiedot ovat helposti saatavilla koko elinkaaren ajan.

Arvojemme mukaisesti toimitamme Euroopassa valmistettuja, vaativimmatkin standardit täyttäviä laadukkaita tuotteita. Endress+Hauserin kansainvälisen tuotekehityksen tuloksena ovat korkealaatuiset tuotteet, jotka luovat uusia teknologisia ja laatustandardeja alalle. Laajassa tuotevalikoimassamme on leveyttä yleismittauksista vaativiin erikoiskohteissa tarvittaviin sovelluksiin asti. Tuotteiden yhtenäiset käyttöliittymät ja työkalut tuovat sujuvuutta ja tehokkuutta toimintaan.

Julkaistu: 10.05.2017