Tuotteet

Heartbeat Technology™ – laitteen kunnon verifiointi luotettavasti ja joustavasti

Kansi_heartbeat

Tuotantolaitosten prosessien käyntiaikojen kasvaminen, seisokkien väheneminen ja seisokkiaikojen lyhentyminen aiheuttavat uudenlaisia vaatimuksia kenttälaitteille. Monet lopputuotteen laatuun sekä laitoksen turvallisuuteen vaikuttavat määräykset laittavat mittausten oikeellisuuden todentamisen entistä tärkeämpään rooliin.

Kenttälaitteiden kalibrointi on kallista ja vaatii yleensä tuotantoprosessin pysäyttämisen. Proline-virtausmittarit on kalibroitu valmistuksen yhteydessä ISO 17025 -standardin mukaisesti akkreditoiduissa
kalibrointilaboratorioissa. Heartbeat Technology™ -verifiointi on täysin jäljitettävissä tähän kalibrointiin sisäänrakennettujen referenssien kautta. Verifioinnilla voidaan useissa tapauksissa korvata kalibrointeja ja venyttää kalibrointivälejä. Kun kalibrointi on ajankohtainen, Endress+Hauser voi tarjota myös akkreditoituja tehdaskalibrointeja sekä vaihtolaitepalvelua.

Heartbeat Technology™ koostuu kolmesta mittarin sisäänrakennetusta toimintaosiosta

Diagnostiikka

  • Endress+Hauserin uuden sukupolven kenttälaitteet tarjoavat ennennäkemättömän diagnostiikan kattavuuden aina anturista lähtösignaaliin saakka. Sen ansiosta yllättävien toiminnallisten vikojen riski on erittäin pieni, aiempaa paremmat λDU ja PFD -arvot
  • Vikatilanteessa opastavat toiminnot (Namur NE 107)
  • ”Safety by design”-suunniteltu IEC 61508 -standardin mukaisesti.

Verifiointi

Verifiointi on toiminnallisuustesti, jossa mittaria verrataan jäljitettävään laboratoriokalibrointiin sekä tarkastetaan mittarin näyttämä ja lähtösignaalit. Aiemmin tähän on tarvittu erillistä laitetta (Field Check™). Uusissa Proline- sarjan mittareissa kalibrointireferenssi on sisäänrakennettu. Tuloksena verifioinnista saadaan hyväksytty/ hylätty eli onko kalibrointi edelleen voimassa.

  • Käynnistys käskystä ”on demand”, mahdollisuus tehdä valvomosta
  • Ei prosessin pysäytystä
  • Raportti sähköisessä muodossa (PDF)
  • TÜV:n hyväksymä

Monitorointi

  • Mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon
  • Jatkuva monitorointi mahdollistaa ei-haluttujen prosessi-ilmiöiden, kuten kaasukuplien sekä putken vuoraantumisen tai kulumisen, havaitsemisen jo paljon ennen varsinaista hälytystietoa

Heartbeat Technology™ sisältyy kaikkiin uuden sukupolven Proline-virtausmittauksiin ja uusimpiin pintamittaustutkiin. Teknologia on tulossa myös muihin tuoteryhmiin.

Katso videolta, mitä etuja Heartbeat Technology tuo laitoksen hallintaan.

Katso videolta, kuinka helppoa verifiointi on Heartbeat Technologyn avulla.

Kysy lisää:
Ari Kettunen
p. 020 1103 622
ari.kettunen[ät]fi.endress.com

Jukka Salonen
p. 020 1103 629
jukka.salonen[ät]fi.endress.com

Julkaistu: 09.05.2017