Ratkaisut

Turun maanalainen jätevedenpuhdistamo hyödyntää lisääntynyttä prosessitietoa lietteen kuivatuksen optimointiin

Kansi_turku

Case: Turun seudun puhdistamo Oy

Turussa suojellaan Itämerta tehokkaasti maan alla. Kakolanmäen modernin jätevedenpuhdistamon ansiosta fosforia on Turun merialueilla nyt 72 % vähemmän. Tehokas prosessi vaatii tehokasta mittausta.

Neljäntoista kunnan yhteisesti omistama Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Turussa on ollut toiminnassa vuodesta 2009. Lähes kaupungin keskustassa sijaitseva huippumoderni laitos sisältää neljä kilometriä maanalaista luolastoa. Niiden rakentamiseksi louhittiin 490 000 m3 kiviainesta. Jätevedenkäsittelyprosessissa hyödynnetään maanalaisia olosuhteita: lämpötila maan alle rakennetussa laitoksessa on korkeampi ja tasaisempi kuin vastaavien maan päälle rakennettujen laitosten. Laitoksessa käsitellään 300 000 asukkaan sekä teollisuuden jätevedet, joiden Itämereen päätyvää ravinnekuormitusta pienennetään merkittävästi.

”Tehokkaiden prosessien, hyvien yhteistyökumppanien ja osaavan henkilökunnan avulla pidämme Itämeren puhtaana.”

Turun seudun puhdistamo

Lietteen pumppauksen valvonta

Laitoksen 4-linjaisen mekaanisen, kemiallisen ja biologisen käsittelyn kautta kulkee jätevettä keskimäärin 80 000 kuutiota vuorokaudessa. Laitoksen prosessi-insinööri Jouko Tuomen mukaan online-mittausten lisäämisellä on tärkeä merkitys laitoksen toiminnan tehostamisessa. “Ajantasainen tieto on perustana prosessien optimoinnille ja kustannustehokkuudelle”, hän sanoo. “Ensimmäiset Valmet
TS -kiintoainemittaukset asennettiin jo vuonna 2009. Ne kontrolloivat esiselkeytyksestä poistettavan lietteen kiintoainepitoisuutta. Näiden avulla voimme lopettaa poiston, kun kiintoainepitoisuus putoaa alle 3,5 %:n ja siten vältymme laimentamasta lietettä ylimääräisellä vedellä”, Tuomi kertoo. Tämän jälkeen liete siirtyy linkoon kuivattavaksi ennen sen kuljettamista läheiselle Gasumin biokaasulaitokselle käytettäväksi biokaasun tuotannossa.

Pieni_turku1

Turun seudun puhdistamolla luotetaan myös Endress+Hauserin mittauksiin. Kuvissa Jouko Tuomi näytteenottimen sekä pH-mittauksen kanssa.

Turun seudun puhdistamolla luotetaan myös Endress+Hauserin mittauksiin. Kuvissa Jouko Tuomi näytteenottimen sekä pH-mittauksen kanssa.

Linkouksen optimointi

Laitos käyttää kahta suurta linkoa lietteen kuivaukseen sekä tarpeen mukaan yhtä pienempää. Vuonna 2015 linkojensyöttöön asennettiin Valmet TS -kokonaiskiintoainemittaukset kontrolloimaan polymeerien annostelua ja vakauttamaan lingon käyttöolosuhteita. Lingon rejektivesi palaa uudelleen käsittelyprosessiin, joten sinne päätyvä ylimääräinen kiintoaine kiertää tarpeettomasti laitoksessa ja heikentää laitoksen kapasiteettiä. Vuonna 2016 yksi lingoista varusteltiin Valmet LS (Low Solids) -mittauksella monitoroimaan rejektiveden kiintoainetta. “Mittaus toimii todella hyvin antaen operaattorille jatkuvasti ajantasaista tietoa lingon toiminnasta ja polymeerin tehokkuudesta. Se on suuri apu optimointiin. Aikaisemmin tarvitsimme päivittäin 1-2 laboratoriomittausta sekä tarkkaa tilanneseurantaa. Nyt kun polymeerin lisäystä seurataan ja rejektiveden kiintoaine on jatkuvasti tiedossa, lingon muiden parametrien valvonta on paljon helpompaa. Aikaavieviä laboratoriokokeita on voitu vähentää kolmeen kertaan viikossa”, kertoo Tuomi. “Pystymme myös testaamaan erilaisia polymeerejä ja polymeerilaatuja – ja sen sijaan, että kuormittaisimme laboratoriota, saamme luotettavaa tietoa välittömästi.”

Tavoitteet saavutetaan

Kuljetuksen ja jälkikäsittelyn onnistumiseksi lingon kuivattaman lietteen kiintoainepitoisuuden tulisi olla 22 %. Vuonna 2016 toiseen päälingoista asennettiin Valmet DS (Dry Solids) -kuiva-ainemittaus monitoroimaan lopputuloksena syntyvän lietteen kiintoainesta. DS:n vanhempi malli oli asennettu toiseen linkoon jo pari vuotta aiemmin. Nyt operaattorit voivat olla varmoja, että molemmilla lingoilla saavutetaan 22 %:n tavoite. Kakolanmäen linkoja käytetään noin viitenä päivänä viikossa ja laitos tuottaa vuodessa 50 000 tonnia kuivattua lietettä. Liete kuljetetaan Gasum Oy:n Topinojan biokaasulaitokselle, jossa siitä tuotetaan edelleen biokaasua kaukolämmitykseen ja sähköntuotantoon. Lisäksi lietettä käytetään lannoitustuotantoon ja maanparannusaineena.

Jouko Tuomi tarkastelee uutta Valmet LS -mittausta.

Jouko Tuomi tarkastelee uutta Valmet LS -mittausta.

Helppoa ylläpitoa

Valmet-tuotteet ovat toimitettu Endress+Hauser Oy:n toimesta. Myös vuoden 2016 linkojen optimointiin tähtäävä projekti toteuttiin Endress+Hauserin toimesta yhteistyössä Valmetin ja loppuasiakkaan kanssa. Endress+Hauser vastasi ratkaisun myynnistä, projektoinnista ja koordinoinnista sisältäen kaiken alkukartoituksesta laitteiden käyttöönottoon saakka. Tuomella on pelkästään hyvää sanottavaa saamastaan palvelusta. ”He ovat osaavia, hyviä tyyppejä. Käyttöönotot sujuvat, koulutus on ensiluokkainen ja kysymyksiin reagoidaan aina nopeasti. Ylläpitotarve on ollut minimaalinen ja vaikkakin olemme Valmetin kanssa juuri solmineet palvelusopimuksen, ylimääräistä apua emme ole toistaiseksi tarvinneet. On kuitenkin hyvä tietää, että apua on aina saatavilla”, hän sanoo.

Optimointi huipussaan

Valmetin mittausten tuottama lisäinformaatio on osoittautunut isoksi avuksi prosessin optimoinnissa. “Mitä enemmän tietoa meillä on, sitä enemmän pystymme optimoimaan”, sanoo Tuomi. “Olosuhteet prosessissa muuttuvat jatkuvasti ja nyt meillä on työkalut, joilla voimme ylläpitää optimaalista toimintaa näissä toimintaolosuhteissa.”

 

Lisätietoja Valmetin ratkaisuista:
goo.gl/GRVtzI

Lisätietoja Endress+Hauserin ratkaisuista:
goo.gl/qRf4P9

Lisätietoja:
Heli Karaila, Valmet
heli.karaila[ät]valmet.com
p. 040 543 4724

Mika Eerola, Endress+Hauser
mika.eerola[ät]fi.endress.com
p. 020 1103 612

Julkaistu: 08.05.2017