Ratkaisut

Tarjolla hallittu projektikokonaisuus

Kansi_projektointi

Projekteissa tapahtuu aina paljon. Työvaiheita, tavaraa ja työntekijöitä tulee ja menee. Osaava projektinhallinta pitää kaikki pyörät pyörimässä samaan suuntaan ja vie projektin menestyksellä maaliin. Endress+Hauserin projektointiosaaminen tukee ja tekee töitä asiakkaan puolesta – säästäen aikaa ja hermoja.

Endress+Hauser on perinteisesti totuttu tuntemaan kenttälaitetoimittajana ja instrumentoinnin sekä kentänhallinnan asiantuntijana. Kun asiantuntemuksemme otetaan käyttöön jo aivan projektin alusta asti, varmistetaan mittauspositioiden toimivuus, optimoidaan asennuskannassa käytettävät laitteet sekä joustava prosessin käyttöönotto ja kunnossapito. Endress+ Hauserin projektoitu toimituskokonaisuus antaa myös paremmat valmiudet projektin jälkeiseen ylläpito- ja kunnossapitovaiheeseen, kun prosessin koko elinkaari on otettu huomioon alusta asti.

Vahva sitoutuminen projektiin

Endress+Hauserin projektitoimitus voi sisältää suunnittelua asennuskannan esiselvityksistä ja laitemäärittelyistä alkaen, erilaisia laiteryhmiä ja mittausperiaatteita, koulutusta, käyttöönottoapua ja muita työmaavaiheen tehtäviä – tarpeen mukaan täydennettynä kolmannen osapuolen laitteilla
ja palveluilla. Kokonaisuuden hallinta varmistetaan asiakkaan kanssa toteutusprojektin alusta asti tiivistä yhteistyötä tekevän Endress+Hauserin projektipäällikön ja projektitiimin asiantuntijoiden kesken.

Yksi yhteyspiste

Endress+Hauserin projektivastaava toimii koko projektin yhteyspisteenä ja linkkinä eri osapuoliin, huomioiden muutokset ja niiden mahdolliset vaikutukset tekniikkaan ja aikatauluihin kokonaisuutena. Asiat käsitellään tarpeen mukaan eri osapuolten kesken yhteisissä palavereissa, joihin projektipäällikkö osallistuu.

Projektitiimin ottaessa toteutusvaiheen kokonaisuuden haltuun toimittajan asiakasvastuullinen myyjä pysyy projektin toimesta koko ajan tietoisena siitä, mitä projektissa tapahtuu.

Samalla tilaajalla on käytettävissään kontakti, joka tuntee tilaajan projektitilanteen koko ajan, on sitoutunut projektiin ja ehtii reagoida muutoksiin nopeasti.

Parempaa logistiikkaa

Toimiva logistiikka on oleellinen osa onnistunutta projektia, periaatteella ”oikeat tuotteet oikeassa paikassa oikeaan aikaan”. Endress+Hauserin projektointipalvelu auttaa myös logistiikan järjestelyissä. Projektityömaan haasteita helpottaa, kun tuotteet tarpeen mukaan välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen työmaalle toimituspyyntöjen mukaisesti – silloin kuin niitä tarvitaan. Tarkat toimitusajat ja toimituserämuutokset sekä lisämerkinnät (esim. RFID/NFC) ovat mahdollisia, samoin kuin viime hetken muutoksista johtuvat vaatimukset tuotteiden ”ristiinkäytölle” ja positiomerkintämuutoksille.

W@M ylläpitää projektitietoja

Projektin luotettavan ja aikataulun mukaisen toteutuksen varmistavien työkalujen osana Endress+Hauserin W@M-portaali toimii erinomaisena paikkana projektin tietojen ajantasaiseen ylläpitoon. Portaalissa tiedot toimitetuista laitteista ja niiden tilasta pysyvät aina ajan tasalla ja helposti saatavilla. Toimitetut kenttälaitteet siirtyvät suoraan asiakkaalle avattuun W@M-kantaan, joten sitä voi käyttää myös toimituksen seurantaan, mitä tuotteita työmaalle on jo saapunut ja mitä on vielä tulematta.

Säännölliset raportoinnit ja toimitusseuranta pitävät asiakkaan ajan tasalla tilanteesta. Projektin valmistuttua W@M-portaalissa olevat tiedot ovat kunnossapidon käytettävissä.

Projektointi on kokonaisuuden hallintaa niin, että projekti saadaan vietyä teknisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti ihanteelliseen lopputulokseen.

Tekninen, taloudellinen ja aikataulullinen onnistuminen

Projektointi on kokonaisuuden hallintaa niin, että projekti saadaan vietyä teknisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti optimaaliseen lopputulokseen. Onnistuneessa projektissa myös projektin jälkeinen käynnissä- ja kunnossapito on huomioitu. Endress+Hauserin projektiosaaminen korostuu erityisesti projekteissa, joissa
olemassa olevaa prosessia ja sen laitekantaa uusitaan. Esimerkiksi vesilaitosten ja voimaloiden uusimisprojekteissa kokonaisuuden suunnittelu alusta alkaen tuo selkeää hyötyä.

Endress+Hauser -projektointi tukee asiakasta laitos- ja prosessisuunnittelun vaiheista aina tuotantoon asti.

Pieni_projektointi

CASE KOTKAMILLS – HYVÄ KUMPPANI ON LÄHES NÄKYMÄTÖN

Kotkamills hyödynsi Endress+Hauserin projektinhallinta- ja logistiikkapalveluita tiukkatahtisessa kartonkikoneprojektissaan. Kenttälaitteisiin tehtiin esiasennus ja tarkastus ennen niiden varsinaista toimitusta asiakkaan työmaavarastoon Kotkaan. Tiukassa aikataulussa yhteistyökumppaneiden rooli korostui entisestään. ”Palvelun kuukausiraporteista pysyin hyvin selvillä, missä Endress+Hauserin projektiosuudella mennään. Myös laitetietoportaali W@M osoitti toimivuutensa. Eihän siitä olisi tullut mitään, jos olisi pitänyt kaivaa exceliä esiin aina, kun laitetietoja tarvittiin.” Jan Lousa, automaatioinsinööri, Kotkamills Oy

Julkaistu: 08.05.2017