Ratkaisut

Tampereen Vesi – Tutkitusti laadukasta juomavettä

Kansi_tampere2
Vuosi sitten keväällä Tampereen katukuvassa näkyi julisteita, joissa vesilasillista nimitettiin ”Tampereen suosituimmaksi hanatuotteeksi”. Vesikampanjan väitettä ei käy kiistäminen: puhdistettua talous- eli juomavettä pumpataan Tampereen alueen vesijohtoverkostoon vuosittain lähes 20 miljoonaa kuutiometriä. Verkoston uudet laatumittaukset auttavat verkoston ylläpidossa ja tasalaatuisen veden toimittamisessa.

”Noin 2/3 Tampereella käytettävästä talousvedestä on valmistettu pintavedestä ja loppu kolmannes on pohjavettä. Meillä on loistava raakavesilähde: alueen pintavesi on hyvälaatuista ja pohjavesi puhdasta,” kertoo Tampereen Veden käyttöinsinööri Sini Vuorinen. Tampereen Vedellä tehdään säännöllisesti laajoja asiakastyytyväisyyskyselyitä, jotka kertovat kuluttajien olevan tyytyväisiä. ”Yleensä kun mitään palautetta ei tule, veteen ja jakeluun ollaan tyytyväisiä. Äkillinen asiakaspalaute viittaa tavallisesti siihen, että asiakkaalla on epäilyksiä veden laadusta”, Vuorinen sanoo.

Tampereen Veden vesijohtoverkoston pituus on reilut 750 kilometriä. Vedentuotannossa on pitkään ollut aikeissa hankkia tarkempaa tietoa siitä, millaista veden laatu verkostossa on. Verkostoveden laatua on tähän asti seurattu näytteenoton avulla, mutta tulevaisuudessa on ajatuksia mitata laatua myös jatkuvatoimisesti suoraan verkostosta. Tampereen Veden ja Endress+Hauserin meneillään oleva, uudenlainen yhteisprojekti keskittyy juuri verkostoveden laatumittauksiin.

Endress+Hauserin Sami Rautiainen ja Tampereen Veden käyttöinsinööri Sini Vuorinen tiimeineen kehittävät innovatiivista verkostoveden laatumittausta, joka varmistaa tamperelaisten juomaveden tasalaatuisuuden.

Endress+Hauserin Sami Rautiainen ja Tampereen Veden käyttöinsinööri Sini Vuorinen tiimeineen kehittävät innovatiivista verkostoveden laatumittausta, joka varmistaa tamperelaisten juomaveden tasalaatuisuuden.

Luotettavat mittauspisteet

Projektin kolme mittauspistettä Tesomassa, keskustassa ja Pirkkalassa valjastettiin tuottamaan tietoa verkostoveden pH-arvosta, sameudesta, johtokyvystä ja lämpötilasta. Samaan aikaan kirjattiin ylös virtaustietoja
ja muita vedentuotannon ja -jakelun tapahtumia, joihin mittaustuloksia voidaan peilata. Vuorinen kertoo, että tarkistuksen vuoksi mittausasemilta on haettu myös laboratorionäytteitä: ”Tulokset ovat olleet yhtenevät.”

Endress+Hauser suorittaa verkostomittauksen palveluna Tampereen Vedelle. Tiimi analysoi mittaustulokset ja yhdessä Tampereen Veden kanssa tehdään johtopäätökset, joiden perusteella toimintaa kehitetään. ”Koko ajan opitaan lisää, mitä kannattaa mitata, mikä kaikki tieto on hyödyllistä”, sanoo Vuorinen.

Mittaukset tuovat tasalaatuisuutta ja tietoa ylläpitoon

Tampereen Vesi hankkii mittareita verkostoon projektin tulosten perusteella. ”Uusille venttiiliasemille tullaan laittamaan laatumittarit”, kertoo Sini Vuorinen. Ensimmäisenä niistä varustetaan Hakametsän venttiiliasema, jossa 800 mm runkojohdossa ja 4-suuntaisissa putkissa kulkee suuri määrä vettä.

”Jatkuvatoimisilla mittauksilla on tarkoitus päästä aikaisemmin käsiksi mahdollisiin laatuhäiriöihin ja putkirikkoihin. Olisi hyödyllistä tietää laatuhäiriöistä jo ennen sitä asiakkaan hanaa.”

Asiakaspalvelussa ja tiedottamisessakin mittaustiedoista on hyötyä, kun osataan saman tien kertoa asiakkaalle, jos häiriöitä on. Mittaukset antavat lisää tietoa myös vesijohtoverkoston ylläpitoon. Kaikki se merkitsee entistä tasalaatuisempaa vettä pirkanmaalaisille vedenkuluttajille.

Kohti automaatiota ja helppokäyttöisyyttä

Vaikka verkostoveden mittaus on Tampereella uutta, vesilaitosten ja vedenpuhdistamoiden mittaukset varmistavat puhtaan veden tuotannon ja tehokkaan käsittelyn.

Luotettavuuden lisäksi vesipuolen mittauksissa korostuvat helppokäyttöisyys ja huollon vaivattomuus, sillä mittauksia on paljon ja resurssit ovat rajalliset. Mm. Kaupinojan laitoksessa toimintaa helpottavat digitaaliset Memosens-anturit ja Ruskon raakaveden oton sameusmittaukset on varustettu ultraäänipuhdistuksella. ”Automaattinen puhdistustoiminto on ehdoton. Jo parissa päivässä mittaus alkaa muuten näyttää, mitä sattuu”, kertoo Vuorinen. ”Uusia mittauksia hankittaessa huoltovapaus on oleellinen.”

Suuntaus on kohti online-mittauksia. Vesihuollon automaatio on lisääntynyt vauhdilla. Mittauksiin täytyy silloin voida luottaa ja instrumentaatiokumppanin rooli on merkittävä.

Pieni_tampere2_1

TUTUSTU TAMPEREEN VEDEN LAATUUN VELLAMOSSA

Vellamo (vellamo.tampere.fi) on Tampereen Veden palvelu, joka näyttää ajantasaisesti tehdyistä havainnoista määritetyn Tampereen talousveden laadun yli 10 000 laskentapisteen perusteella ja paikkatietoa hyödyntäen.

 

Tampereen vesi

  • Liikevaihto 56 milj. euroa
  • Henkilöstöä 130
  • Viemäriverkoston kokonaispituus 1332 km
  • Vesijohtoverkon pituus 757 km
  • Pintavedenottamot sijaitsevat Ruskossa, Kaupissa, Polsossa ja Kämmenniemessä. Pohjavettä otetaan Hyhkyssä, Mustallalammella, Messukylässä, Julkujärvellä ja Pinsiössä.
  • Näillä laitoksilla valmistetaan vuosittain juomavettä noin 20 miljoona kuutiometriä.
Julkaistu: 08.05.2017