Tuotteet

Proline 300/500: Virtausmittauksen tulevaisuus on jo täällä

laitteet_kansi_op

Virtausmittauksessa mekaaniset mittaukset vähenevät samaan tahtiin kuin massamäärämittaukset lisääntyvät. Prosessiteollisuuden kasvavissa vaatimuksissa mittalaitteiden tarkkuus, tehokkuus ja käytettävyys ovat jatkuvan kehittämisen kohteena. Lisäksi teollisuuden kohtaamat kustannuspaineet sekä tiukentuvat säädökset vaativat tuotekehityksen huomiota. Endress + Hauserin Proline-tuotesarja on vienyt virtausmittausta maailmanlaajuisesti eteenpäin jo vuosikymmenien ajan – ja on jälleen ottanut uuden kehitysaskeleen Proline 300/500-tuotteillaan.

Uudet Proline 300/500 -lähettimet on kehitetty vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin, teollisuus 4.0:aan, älykkääseen kunnossapitoon ja niiden mukanaan tuomiin älytuotantolaitoksiin. Sisäänrakennetun WLANin ja yhteysvaihtoehtojen sekä monipuolisen diagnostiikka-, huolto- ja ylläpitodatan ansiosta virtausmittausten käyttöönotto sekä integrointi olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin onnistuu helposti sekä niiden tarjoama tieto kehittää koko prosessin hallintaa uudella tavalla.

Älykkään yksinkertainen – ja samalla monipuolinen

Proline-tuotesarja on kehitetty tiukkojen SIL-vaatimusten mukaan ja sen ansiosta laitteet maksimoivat virtausmittauksen turvallisuuden, laadun ja käytettävyyden. Prolinen ominaisuudet tuovat etuja koko tuotannon elinkaaren ajalle – tehdassuunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon sekä jopa käytönaikaiseen monitorointiin ja veriointiin Heartbeat-teknologiaa hyödyntäen. TÜV:n hyväksymä ”Heartbeat Veri cation” veri oi laitteen luotettavasti, jäljitettävästi ja raportoidusti.

Proline 300/500 -lähettimet ovat yhteensopivia kaikkien Promass- ja Promag-antureiden kanssa. Toimialakohtaisesti kehitetyt anturit täyttävät eri käyttökohteiden vaatimukset ja tarpeet, esimerkiksi lääketeollisuuden tarkkojen hygieniavaatimusten osalta. Uusi Proline 300/500 korvaa tuotan- nosta poistuvat, jo vuosikymmenet teollisuutta palvelleet Promag 50- ja 53- sekä Promass 80-, 83- ja 84- lähettimet.

Julkaistu: 25.10.2016