Tuotteet

Heartbeat Technology™ – Tiedätkö miten mittarisi sydän sykkii?

Heart

Monissa kriittisissä sovelluksissa virtausmittareiden on täytettävä korkeimmat luotettavuus- ja tarkkuusvaatimukset. Uuden Proline-sukupolven virtausmittarit tarjoavat ennennäkemättömän diagnostiikan kattavuuden aina anturista lähtösignaaliin saakka. Sen ansiosta yllättävien toiminnallisten vikojen riski on erittäin pieni. Jäljitettävä tehdaskalibrointi sekä sen kahdennettu sisäinen referenssi täydentävät ”safety by design”-periaatteen mukaisesti minimaalisen vikaantumistiheyden IEC 61508 -standardin mukaisesti.

Heartbeat Technology™ koostuu kolmesta mittarin sisäänrakennetusta toimintaosiosta:

Diagnostiikka

  • Jatkuva sisäänrakennettu itsediagnostiikka
  • Laaja diagnostiikan kattavuus
  • Vikatilanteessa opastavat toiminnot (Namur NE 107)

Verifiointi

Verifiointi on toiminnallisuustesti, jossa mittaria verrataan jäljitettävään laboratoriokalibrointiin sekä tarkastetaan mittarin näyttämä ja lähtösignaalit.
Aiemmin tähän on tarvittu erillistä laitetta (Field Check™). Uusissa Proline-sarjan mittareissa kalibrointireferenssi on sisäänrakennettu.
Tuloksena verifioinnista saadaan hyväksytty/hylätty, eli onko kalibrointi edelleen voimassa.

  • Käynnistys käskystä ”on demand”, mahdollisuus tehdä etäyhteydellä
  • Ei prosessin pysäytystä
  • Raportti sähköisessä muodossa (PDF)

Monitorointi

  • Mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon
  • Jatkuva monitorointi mahdollistaa ei-haluttujen prosessi-ilmiöiden, kuten kaasukuplien, putken vuoraantumisen tai kulumisen, havaitsemisen jo paljon ennen varsinaista hälytystietoa

Lisätietoja: Ari Kettunen, p. 020 1103 622, ari.kettunen@fi.endress.com

Julkaistu: 05.10.2015