Visio

Suorituskykymonitoroinnin tulevaisuus – Anturien Internet

webtools

Kunnossa- ja käynnissäpidon tehostaminen on jatkuva prosessi. Tuotannon keskeytymättömyyden turvaaminen, yllättävien laitevikojen ennakointi ja ylläpitotoiminnan riittävä ketteryys asettavat riman korkealle. Koska paikallista asiantuntijuutta on vähemmän käytössä, hajautuneen asiantuntijuuden tehokas käyttö vaatii menetelmiltä ja työkaluilta paljon. Kuinka välttää käynnissäpidossa liukuminen proaktiivisesta toiminnasta reaktiiviseen selviytymistaisteluun. Suomalainen Arrowhead-projekti etsii osaltaan tähän problematiikkaan ratkaisuja.

Tuotantolaitteiden suorituskyvyn valvonta, kunnonvalvonta, perustuu useassa tapauksessa vielä määräajoin suoritettaviin kuntotarkastuksiin tai perushuoltoihin. Jatkuvan suoritus­kykymonitoroinnin menetelmiä käytetään prosessin ajon kannalta tärkeiden ja kriittisten laitteiden kohdalla. Valvonnan ulkopuolelle jää kuitenkin usein prosessin toimivuuden kannalta elintärkeitä laitteita.

Helposti hallittavat yksinkertaiset langattomat anturit ja mittalaitteet tarjoavat ratkaisun kunnonvalvontadatan keruuseen. Langattomat prosessilaitteisiin kytkettävät tärinäanturit, lämpötilaanturit, paineanturit ja voima-anturit tuottavat laitekohtaista tietoa, joka voidaan pilvi­palvelussa muuttaa suorituskykyä ja kuntoa kuvaavaksi informaatioksi.

Langattomat anturit voidaan liittää internettiin hyvin helposti yleiskäyttöisellä teknologialla. Laajasti kaupallisessa käytössä oleva tekniikka takaa hyvän saatavuuden ja toimivuuden. Mittausanturit liittyvät nettiin kuin mitkä tahansa muutkin internetin solmut: tietokoneet, puhelimet ja peliohjaimet. Saavutaan maailmaan, josta käytetään nimitystä IoT – Internet of Things.

Arviot internettiin liitettävien anturien ja solmujen määrästä ovat huimia. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä tavaroiden internettiin on liitetty yli 50 miljardia anturia.

Pilvipalveluihin kytketyt verkotetut ratkaisut avaavat prosessiautomaatiossa suorituskyky­monitoroinnille laajoja näkymiä. Prosessin ohjauksesta erotettu suorituskykydata laitoksen ylläpidon käyttöön sovitettuna avaa uusia mahdollisuuksia ylläpidon järjestämiselle. Tiedon välitys ja jako eri osapuolten välillä helpottuu, uusien kollektiivisten huoltoalustojen käyttö muuttuu reaaliaikaisemmaksi ja tuore laite- ja prosessi-informaatio on helpommin asiantuntijan käytettävissä.

Suomessa Arrowhead -projekti etsii mene­telmiä kaivosteollisuuden kunnossapidon tehostamistarpeisiin verkotetuista sulautetuista järjestelmistä. Projektissa ovat mukana Metso, Outokumpu, Wapice, VTT ja Tampereen Teknillinen Yliopisto. Tavoitteena on kehittää älykästä kunnossapitoa tukemaan keskeytymätöntä käytettävyyttä 24/7.

Lisätietoja: 

www.theinternetofthings.eu

www.vtt.fi/files/news/2013/smart_lightning/Esineiden_ja_asioiden_internet_Ailisto.pdf

http://reset-lehti.fi/alykasta-kunnossapitoa/

www.collaxion.com

TEKSTI: Juha Taipale   KUVA: Shutterstock

Julkaistu: 27.10.2014