Ratkaisut

Puhdasta hyötyä molemmille

 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo kehittää entistä tehokkaampia prosesseja kasvavien jätevesimassojen puhdistamiseen. Kehityksen kumppanina toimii Metso Endress+Hauser ja Automation, ohjenuorana ”Mittaa ja optimoi”.


Vuonna 1994 toimintansa aloittanut Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on Pohjoismaiden suurin puhdistamo. Viikinmäessä käsitellään 800 000 pääkaupunkiseudun asukkaan ja alueella toimivan teollisuuden jätevedet. Pääosin kallion sisään rakennettuun puhdistamoon käy vuosittain tutustumassa noin 5000 asiantuntijaa ja vierasta ympäri maailmaa.

Puhdistamon kapasiteetti on vaikuttava: Kokonaisvirtaama on vuorokaudessa noin 270 000 kuutiometriä, ja vuodessa puhdistetaan keskimäärin 100 miljoonaa kuutiometriä jätevettä. Jätevedestä poistetaan kiinteät ja happea kuluttavat aineet sekä fosfori 95-prosenttisesti ja typpi 90-prosenttisesti.

Puhdistusprosessilla päästään noin 30 prosenttia tehokkaampiin tuloksiin, kuin mitä viranomaismääräykset ja puhdistamon luvat edellyttäisivät. Tällaiset tulokset eivät olisi mahdollista ilman edistyksellisimpiä teknisiä ratkaisuja, joita laitos kehittää yhdessä Metso Endress+Hauserin ja Metso Automationin kanssa.

Näytteenottimet tärkeässä roolissa

Viikinmäen puhdistamo, Metso Endress+Hauser ja Metso Automation ovat tehneet tiivistä yhteistyötä puhdistamon toiminnasta vastaavan Helsingin ympäristöpalveluiden yhtiöittämisen alusta asti. Laitoksessa on käytössä runsaasti Metson ja Endress+Hauserin mittaus- ja analyysiteknologiaa sekä prosessin säätöön ja optimointiin käytettävä metsoDNA -auto-maatiojärjestelmä. Uusin yhteistyökohde on kahdenkymmenen Endress+Hauserin automaattisen näytteenottimen toimittaminen puhdistamolle.

Viikinmäen jätevedenpuhdistusprosessi perustuu aktiivilietemenetelmään ja se sisältää kolme vaihetta: mekaanisen, biologisen ja kemiallisen puhdistuksen. Eroteltu jäteliete hyödynnetään mädättämällä se biokaasuksi, joka kerätään talteen ja käytetään energiana. Viikinmäki on energiankäytöltään 70 prosenttisesti omavarainen, lämmityksen osalta kokonaan.

Puhdistamon toiminnan optimointiin tarvitaan valtavasti mittausdataa, jotta sekä jäteveden puhdistaminen että lietteen energiaksi mädättäminen toimisivat mahdollisimman tehokkaasti. Siksi näytteenottimet ovatkin erittäin tärkeä osa laitoksen toimintaa. Laitoksen kaikki jäteveden näytteenottimet uusittiin alkuvuodesta 2014.

Paloriski muutti suunnitelmia

Maanalaisessa käytävässä seisoo ryhdikkäässä rivissä toistakymmentä uudenkarheaa, suurta jääkaappia muistuttavaa laitetta. Himmeästi hohtavan teräsoven reunassa kiiltelevä Endress+Hauserin logo ja sen takaa avautuva laitteisto paljastavat, että kyse ei ole tavallisesta jääkaapista: Sisältä löytyy nykyaikainen näytteenottolaitteisto, joka imaisee jätevedestä näytteitä laboratorion analysoitavaksi.

Koko näytteenotinkaluston uusiminen kerralla oli Viikinmäen puhdistamolle suuri investointi. Alun perin laitteisto oli tarkoitus uusia portaittain, sillä paristakymmenestä palvelusvuodestaan huolimatta laitoksen alkuperäiset, niin ikään Endress+Hauserin toimittamat näytteenottimet toimivat edelleen moitteettomasti. Yllättävä tapahtuma kuitenkin muutti suunnitelmat.

”Maanalaisessa luolastossa syttyi viime elokuussa tulipalo, joka tuhosi viiden neliön alueen ja aiheutti laajoja savuvahinkoja. Lähteeksi epäiltiin kotitalousjääkaappia, jotka toimivat vanhojen näytteenottimet yhteydessä. Paloriskin pienentämiseksi päätimme, että kaikki näytteenottimet uusitaan nykyaikaisiin versioihin, joissa tarkoituksenmukainen jääkaappi on integroitu näytteenottimeen”, taustoittavat Viikinmäen jätevedenpuhdistusosaston tuotantopäällikkö Mari Heinonen ja Viikinmäen käyttömestari Kim Nyman.

Metso Endress+Hauserin Sami Rautiainen sattui paikalle Viikinmäkeen heti tulipalon jälkeisenä päivänä keskustelemaan aiotusta yhden näytteenottimen hankinnasta. Tulipalon seurauksena suunnitelma näytteenottimien kilpailutuksesta eteni pikaisella aikataululla kattamaan laitoksen kaikki 20 näytteenotinta.

Uusiin näytteenottimiin valittiin miellyttävän työskentelykorkeuden takaava jalusta, katseen- ja kulutuksenkestävä teräspinnoite ja puhdistamon tarpeisiin soveltuva, normaalia suurempi näytteenottoletku. Osa laitteista varustettiin pyörillä siirtelyn helpottamiseksi. Vuorokausiprofiilin luomiseen tarvittavien, 24 pulloon näytteen jakavien laitteiden määrä nostettiin yhdestä kolmeen.

Valinnan osumiseen Endress+Hauserin
vaikutti muun muassa edeltävien laitteiden laatu ja kestävyys. ”Näillä näytteenottimilla
pystymme täyttämään mittaustarpeemme jälleen seuraavaksi kahdeksikymmeneksi
vuodeksi”, Heinonen uskoo.

Enemmän tietoa, enemmän hyötyä

Vaikka laitetoimitukset ovat yksi osa Metson ja Viikinmäen välistä toimintaa, yhteistyöllä on laajempikin merkitys. Jätevedenpuhdistusprosessilla on ympäristövaikutuksien lisäksi valtava bisnespotentiaali. Teollisuudessa syntyy päivittäin valtavia määriä erilaisia lietteitä, joiden muuttaminen hyödylliseksi tuotokseksi kiinnostaa.

”Jätevedenpuhdistamon tiettyjen prosessin-osien haaste on pitkään ollut prosessin optimointiin tarvittavan luotettavan mittausdatan puute. Metsoa taas on kiinnostanut, miten sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin kehitettyjä prosesseja voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää jätevesimassojen käsittelyssä, mutta meiltä on puuttunut ensikäden tietoa puhdistamojen tarpeista,” Sami Rautiainen taustoittaa.

”Itse asiassa näitä tarpeita ei ole tiennyt kukaan muukaan, vaan luotettavien mittauksien puuttuessa tietyt prosessin osat ovat olleet ”mustia aukkoja”. Aiemmin ei ole esimerkiksi ollut tiedossa, miten eri tekijät vaikuttavat lietteenkäsittelyprosessissa syntyvään rejektiveteen ja edelleen siihen, mikä on sen vaikutus suurempaan kokonaisuuteen, kuten kiintoaineen liikkumiseen laitoksen sisällä ja viime kädessä koko laitoksen tehokkuuteen.”

Viikinmäessä tehtävä yhteistyö osuu näiden tarpeiden leikkauspisteeseen: Puhdistamo saa käyttöönsä edistyksellisiä, omiin tarpeisiinsa kehitettyjä tuotteita, Metso taas aidosta testausympäristöstä tärkeää informaatiota ja palautetta suoraan asiakasrajapinnasta.

Lähtökohtana luottamus
ja avoimuus

Metson ja Viikinmäen yhteistyö on ollut hedelmällistä, mutta itsestään se ei ole syntynyt. Aidon sitoutumisen lisäksi tarvitaan avoimuutta, luottamusta ja suoraa keskusteluyhteyttä.

”Viikinmäki on loistava paikka tehdä yhteistyötä. Tämä on erittäin nykyaikainen ja kehittynyt laitos, jossa on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Yhdessä tekemällä saamme hankittua sellaista tietoa, jota kummallakaan ei muuten olisi. Olemme päässeet mittamaan asioita, joiden mittaaminen ei ole aiemmin ollut käytännössä mahdollista. Yhdessä pystymme kehittämään puhdistusprosessia kehittyneemmäksi kuin missään muualla,” Rautiainen kiittelee.

Myös Mari Heinonen ja Kim Nyman näkevät toimintatavan todellisena win-win -tilanteena.

”Meidän asiantuntemuksemme avulla Metso pystyy kehittämään entistä parempia tuotteita, ja me taas saamme ne käyttöömme ensimmäisten joukossa. Tietenkin tämä vaatii myös meiltä aktiivisuutta ja ymmärrystä siitä, että kyse on tuotekehitysprosessista. Meidän on kerrottava selkeästi näkemyksemme ja se, mitä tuotteilta haluamme. On huomautettava heti, jos jokin tuntuu liian työläältä tai hankalalta”, Mari Heinonen ja Kim Nyman kuvailevat.

Sami Rautiainen on samaa mieltä.

”Haastaminen on todella hyvä tapa kehittää asioita. Me nimenomaan kannustamme asiakkaita haastamaan meitä ja vaatimaan aina parempaa.”

TEKSTI: Annika Kosonen KUVAT: Justus Järnefelt

Julkaistu: 21.05.2014