Pääkirjoitus

HSE – ja mitähän se tarkoittaa käytännössä?

Tuomo Saukkonen

 

”Asiakkaan ja toimittajan välisen yhteistyön tulee kestää kriittistä tarkastelua myös HSE-näkökulmasta.”

– Tuomo Saukkonen

 

HSE on yksi monista Suomenkin teollisuudessa nopeasti yleistyvistä englanninkielisistä lyhenteistä. Härmäksi käännettynä se pitää sisällään sanat terveys, turvallisuus ja ympäristö.

Nämä käsitteet ovat toki kuuluneet tähänkin asti suomalaisen teollisuuden toimintaan, mutta tulleet entistä tärkeämmiksi toimintamallien muuttuessa viimeisten vuosien aikana.

Näin on tapahtunut esimerkiksi yrityksen ulkopuolisten toimijoiden lisääntyessä tuotantolaitoksilla. Toiminnallisten rajojen hämärtyessä on yhä tärkeämpää, että kaikki osapuolet ymmärtävät sanojen merkityksen ja niihin liittyvät toimintatavat ketjun jokaisessa vaiheessa.

Palvelutoimittajan näkökulmasta pidän kehitystä tervetulleena ja tärkeänä. Asiakkaan ja toimittajan välisen yhteistyön tulee kestää kriittistä tarkastelua myös HSE-näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyville asioille on löydyttävä riittävä panostus niin ajallisesti kuin rahallisestikin. Erityisen tärkeää on toiminnallinen sitoutuminen yhteisiin periaatteisiin.

Metso Endress+Hauser on yhdessä emoyhtiöidensä kanssa vastuuntuntoinen toimittaja, joka haluaa osaltaan edistää HSE-asioita sekä palveluiden että tuotteiden osa-alueella yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Ennen perinteisiä kesätoivotuksia haluan vielä kiittää asiakastyytyväisyyskyselyn kautta antamastanne palautteesta. Saimme paljon rakentavia ja positiivisia vastauksia, joiden pohjalta meidän on hyvä kehittää toimintaamme edelleen vastataksemme entistä paremmin muuttuviin tarpeisiinne.

 

Keväisin HSE-terveisin,

Tuomo Saukkonen

toimitusjohtaja

Julkaistu: 21.05.2014