Ratkaisut

Ennakoivaa huoltopalvelua

 

Hankasalmen uusi keskuspuhdistamo varusteltiin Metson ja Endress+Hauserin mittalaitteilla. Yritysten välinen huoltopalvelusopimus tähtää ennakoivaan kunnossapitoon.

 

Mittauksia, mittauksia, mittauksia.

Hankasalmen uudella keskuspuhdistamolla purkuvesistön näytteitä seurataan tarkasti.

”Ensin Kuuhankaveteen, sitä kautta Kynsiveteen ja edelleen helsinkiläisten juomaveteen.”  Rakennuspäällikkö Markku Saikkonen kuvailee laitokselta lähtevän veden reittiä pilke silmäkulmassa ja muistuttaa samaan hengenvetoon, että vieressä olevaan Jyväskylään verrattuna Hankasalmen jätevedet ovat pisaroita.

Pisaroista syntyy kuitenkin meri. Jokaisen on hoidettava oma tonttinsa ja raportoitava päästöistään valvontaviranomaisena toimivalle Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Vastaavalla tarkkuudella seurataan myös jätevedestä erotetun lietteen kiintoainepitoisuutta. Kuivauksessa polymeerien syöttöä valvoo Metso TS -kiintoainemittaus.

”Mitä kuivemmaksi liete saadaan, sitä edullisempaa on sen toimittaminen jätteenkäsittelylaitokselle”, Saikkonen selventää.

Palvelusopimus on tärkeä resurssi

Hankasalmen keskuspuhdistamo toteutettiin parhaan tiedon varassa. Vuonna 2011 valmistunut laitos korvasi kolme 70-lukulaista puhdistamoa, joiden saneeraaminen ei enää ollut järkevää. Kunnallisten jätevesien lisäksi laitoksen asiakkaana on runsaat kymmenen vesiosuuskuntaa. Normaalitilanteessa virtaama on noin 600 kuutiota vuorokaudessa.

Nykykäytännön mukaisesti lähes kaikki päivittäisen toiminnan ulkopuolelle jäävä erikoisosaaminen ostetaan ulkopuolelta. Purkuvesistön näytteet ottaa Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus. Ilmastusten ja lähtevän veden mittausten toiminnasta vastaa puolestaan laitteiden toimittaja Metso Endress+Hauser.

Analyysituotteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vaativat jatkuvaa puhdistusta ja virittelyä. Viikoittaiset toimenpiteet tekee laitosvastaava Tuomo Liimatainen, puhdistamon ainoa työntekijä.

”Eihän tässä yksin pärjää, eikä ole tarkoituskaan. Kumppanuussopimus on meille tärkeä juttu”, hän sanoo.

Etähallinta mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon

Tuoreeseen huoltopalvelusopimukseen liittyy paljon odotuksia.

Alkuvaiheessa se tarkoittaa kenttätöitä ja käsipareja. Kun laitoksen perusarki saadaan toimimaan luotettavasti, tarkoituksena on siirtyä yhä enemmän etähallinnan kautta toteutettavaan ennakoivaan kunnossapitoon.

”Diagnostiikkaa ja hälytyksiä päästään seuraamaan Vantaalta”, lupaa Metso Endress+Hauserin huoltopäällikkö Mika Eerola.

Laitoksen toimintaa ja sopimuksen laajuutta arvioidaan kahdesti vuodessa. Osapuolet näkevät, että laitetoimittajan ja asiakkaan yhteistyö mahdollistaa elinkaaren suunnittelun ja laitoksen toiminnan kehittämisen kokonaisvaltaisesti.

 

TEKSTI: Unna-Sisko Palo, Tapani LeppänenKUVAT: Unna-Sisko Palo

Julkaistu: 21.05.2014