Visio

Työn tulevaisuus ei ole ajan kysymys

Kello menettää rooliaan työnteon mittarina, sillä tulokset merkitsevät
enemmän kuin tunnit. Ilman tuloksia muutut näkymättömäksi.

Osaamista ja asiantuntemusta on arvostettu aina. Toisin sanoen: Asiansa osaava ammattilainen on palkkansa ansainnut.

Teollisen yhteiskunnan tärkein tehtävä on ollut tuotannon virtaviivaistaminen ja vakioiminen. Varsinaisessa valmistusprosessissa yksittäisen työsuorituksen ja yksilön osaamisen merkitys on pyritty minimoimaan. Arvo on ollut lopputuotteessa, ei yksittäisissä työsuorituksissa.

Tuotetarjonnan ja tekniikoiden yhdenmukaistuminen ja kehittyminen ovat kaventaneet tuotteiden välisiä eroja. Nykyisin ne ovat enemmänkin mielikuvissa kuin tuotteiden todellisissa, funktionaalisissa ominaisuuksissa.

Prosessiautomaatiossa instrumentin valinta, laitteen parametrien määrittely, laitteen käyttöönotto, tuki ja huoltopalvelut merkitsevät enemmän kuin pelkkä peruslaite. Toimiva mittalaite ei yksin takaa oikeellista mittaustulosta. Tuottavaan mittauspositioon tarvitaan osaamista.

Osaaminen muuttuu todelliseksi arvoksi, kun sille on määritelty hinta, ja markkina on valmis sen maksamaan. Perinteisesti osaaminen on mielletty yhden henkilön työsuorituksen kokoiseksi. Hinta on tuntihinta, ja osaaminen nähdään yksilötasolla.

Yhden ihmisen työsuorituksessa kiteytyy kuitenkin useamman ihmisen osaaminen. Muutostahti on niin nopea, että yksittäisen ihmisen on lähes mahdotonta pitää taitojaan ajan tasalla ilman toimivaa verkostoa tai yhteisöä.

Kollektiivinen toiminta on luontainen osa internetyhteiskuntaa, mutta käytännön toimintatavat ja prosessit periytyvät sitä edeltävältä ajalta.

Ansaintamallit perustuvat edelleen vahvasti lineaariseen aika- tai tuoteperusteiseen ajatteluun, jonka mittarina on yksilön panos.

Osaamista ja ammattitaitoa ”ostetaan”, mutta laskenta- ja arvottamismenetelmät perustuvat vanhoihin malleihin. Ostetaan arvoa, tulosta ja elinkaarta, mutta maksun perusteena ovat usein tunnit, eivät tulokset.

Kun ostaa tunteja, saa tunteja.

Kun ostaa ratkaisuja, saa tulosta.

Web-aika on jo muuttanut ajatteluamme, ja tulevaisuus perustuu vahvaan osaamiseen. Jos et pysty tuottamaan arvoa, et ole kiinnostava kumppani.

Muutut näkymättömäksi, osaksi informaatiokohinaa.

alykastyo.fi

925design.fi

 

TEKSTI: Juha Taipale

 KUVA: Shutterstock

Julkaistu: 21.05.2013