Teknologia

Lietteenkäsittelyn teemapäivä keräsi alan ammattilaisia Viikinmäkeen

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY) ja Metso Endress+Hauser järjestivät tammikuussa Lietteenkäsittelyn teemapäivän Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan ja se järjestettiin, koska aihe on monella loppukäyttäjällä ajankohtainen.

Metso ja HSY tarttuivat härkää sarvista ja järjestivät tilaisuuden, jonka ideana oli jakaa urauurtavaa tietoa lietteenkäsittelyn kehittämisestä muille laitoksille. Aiheesta kiinnostuneita loppukäyttäjiä, suunnittelijoita ja muita asian parissa työskentelevä kokoontui Viikinmäkeen yhteensä 25 hengen ryhmä. Yksi heistä oli Lahtiaquan Prosessi-insinööri Anni Meiseri, joka piti päivän antia kaikin puolin onnistuneena.

”Tulin mukaan saadakseni tietoa lietteenkäsittelyn uusista ratkaisuista mm. ajotapojen ja optimoinnin kannalta”, hän valottaa.

Viikinmäen prosessiin tutustuttiin lietteenkäsittelyn osalta. Tässä yhteydessä käytiin juurta jaksaen läpi, miten tätä osa-aluetta on voitu parantaa Metson sovellusten avulla ja mietittiin, kuinka vastaavaa kehitystä voisi tehdä muilla laitoksilla.

Tärkeä aihe synnytti vilkasta keskustelua.

Mittaus, säätö ja mittava säästö

HSY on Suomen suurin ympäristöalan toimija, ja Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Pohjoismaiden suurin. Laitoksella käy vuosittain yli 4000 vierailijaa, mm. opiskelijoita ja asiantuntijaryhmiä eri puolilta maailmaa.

Puhdistamon läpi liikkuu paljon kiintoainetta, eikä sen hallinta ole aina ollut ongelmatonta.

Metson mittaus- ja säätösovellusten avulla prosessista on saatu tärkeää mittaustietoa. Epäkohtiin on voitu puuttua monipuolisilla säätösovelluksilla. Lopputuloksena on ollut merkittäviä kustannussäästöjä mm. lietepumppauksissa, kemikaaliannosteluissa sekä lietteen mädätyksessä ja kuivauksessa.

Viimeisimpänä kehityskohteena on ollut rejektiveden kiintoainemittaus, johon Metso on ensimmäisenä maailmassa kehittänyt toimivan mittaussovelluksen.

Mielipiteet muuttuvat faktoiksi

HSY:llä nähdään, että mittausdata on tuonut työskentelyyn lisää mielenkiintoa. Lietteenkuivausosastolla työ on aikaisemmin saattanut olla yksitoikkoista, mutta nyt saatavilla olevaa mittaustietoa voi pureskella ja samalla miettiä miten prosessia kannattaa ajaa. Tämä innostaa laitoksen käyttäjiä ja työskentely on mukavampaa.

Eräs tärkeä seikka, jonka HSY toi esille, on aiheeseen liittyvän mielipidekeskustelun väheneminen.

Silmämääräiseen tarkkailuun perustuvassa prosessin ajossa esimerkiksi kiintoainepitoisuutta on arvioitu rejektiveden värin perusteella. Yhden mielestä rejektivesi voi olla kirkasta, ja toisen mielestä tummempaa.

Luotettavan mittauksen ansiosta prosessin ohjauksessa ja säädössä voidaan nojata faktoihin. Prosessimuutoksiin voidaan reagoida heti automaattisten säätöjen avulla, ja tulokset ovat parempia.

Lietteenkäsittelyn saralla piilee usein mittavia kustannussäästömahdollisuuksia. Teemapäivän päätteeksi jäi tuskin epäselväksi, että metsolaiset auttavat mielellään näiden mahdollisuuksien löytämisessä.

TEKSTI: Sami Rautiainen

 

Julkaistu: 21.05.2013