Blogi

Turva-automaatio ja toiminnallisen eheyden tasot

Psykologi Maslow’n (USA 1908-1970) ihmisen perustarveteorian hierarkiassa turvallisuuden tarve esitetään fysiologisten tarpeiden jälkeen toisena perustavana tarpeena. Ihminen hakee eri tavoin myös omakohtaisia rajojaan, ja haluaa hallitulla riskin ottamisella päästä nauttimaankin vaaran kokemuksesta. Riskin ottamisessa on turvallisuusmäärittelynä kysymys onnettomuuden todennäköisyydestä ja sen seurausten hyväksymisestä sekä riskin hallinnassa sen vähentämisen keinoista hyväksyttävälle tasolle. Turvallisuus on suhteellinen määre ja ymmärrämme, että uhkien ja vaarojen poissaolon saavuttaminen elinympäristössämme lienee mahdottomuus.

Riskitason pienentämisen kustannus tunnistetaan murto-osaksi onnettomuudesta aihetuviin menetyksiin ja kustannuksiin nähden. Esimerkiksi henkilöiden ja omaisuuden vakuuttamisen, lukituksen ajanmukaistamisen, palovaroittimien hankkimisen tai väestönsuojeluvälineistön ylläpidon hyväksymme helpostikin meille kustannuksia muodostaviksi riskien hallinnan ja turvallisuuden kokemusta lisääviksi tärkeiksi asioiksi.

Aineellisen hyvinvointimme lähteissä teollisessa tuotannossa, terveydelle ja ympäristölle muodostuvaa vaaran uhkaa pyritään pienentämään riskien kartoittamisella ja tunnistamisella sekä käytännön toimin. Lainsäädäntö, tiukentuvat määräykset sekä autorisoitujen kansallisten ja kansainvälisten riippumattomien organisaatioiden asettamat määritelmät eli standardit asioiden tekemiseksi oikein, asettavat teolliselle tuotantotehokkuudelle ja kannattavuudelle kasvavia haasteita.

Prosessiteollisuudessa IEC 61511 standardin määrittelemä turva-automaatio toiminnallisen eheyden tason varmentamisen vaatimuksineen toteuttavat monin tavoin kannatettavaa turvallisuuden elinkaariajattelua. Uusissa teollisuusprojekteissa, vanhojen modernisoinneissa ja laajennuksissa sekä jatkuvissa tuotantotehokkuuden nostamisen hankkeissa eri teollisuuden aloilla, tulisi hyödyntää käytännön kokemuksen ja opittujen asioiden sekä niiden toisistaan riippuvuuden ymmärtämisen näkökulmaa mitattavissa ja analysoitavissa riskikartoituksissa. Omistajan, tilaajan, toimittajien, toimijoiden ja kunnossapidon on tiedostettava, hallittava ja noudatettava asetettuja vaatimuksia sekä läpinäkyvällä yhteistyöllä ja vastuullisella toiminnalla tuotettava riskin vähentämisen tavoitetaso. Laatujärjestelmät pitävät sisällään dokumentoituina luotettavan toiminnan menetelmät, mittaamisen sekä parantamisen. Myös vastuut ja valvonta ovat niissä määriteltyjä.

Perinteisen prosessinohjausjärjestelmän rinnalla ja sen toiminnallisuuden valvojana sen pettäessä, turva-automaation tehtävänä on pysäyttää riskiluokiteltu prosessi nopeasti ja hallitusti sekä ohjata se turvalliseen tilaan. Toiminnallisen eheyden neljälle tasolle (SIL1-SIL4) luokitellut turvapiirit koostuvat kenttäinstrumenteista, kuten esim. painelähettimet, piiriin liitetyistä komponenteista, esim. viestimuuntimet, turva-automaatiojärjestelmän liityntäpiiristä sekä turvatoiminnon prosessissa toteuttavista toimilaitteista, esimerkiksi suojareleistä tai venttiileistä.

Osaltamme vastaamme kaikella toiminnallamme turvallisuuden parantamiseen, terveyttä edistävien ja ympäristöä säästävien asioiden kehittämiseen sekä toimimme näissä globaalisti vastuullisina suunnan näyttäjinä, ja epäkohtiin olisi puututtava käytännön toimin. Usein saatamme ajatella kapitaalimaailman epäkohtia, maiden eriarvoisuutta esimerkiksi päästörajoituksissa tai teollisen tuotannon siirtymisestä halpatuotantomaihin. Aineellisen hyvinvoinnin kasvu ei varmastikaan ole tuottanut pelkästään hyviä asioita ihmisten psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle ja ympäristölle. Yhtenäisteorioita, -standardeja tai -toimintamalleja ehkä kehitellään uupumatta ja turhalta tuntuvastikin. Mutta on aina helpompi arvostella kuin esittää rakentavia ehdotuksia, vai mitä?

 

Hyvää kevättalvea toivottaa,

Jouni Pohjola
Aluemyyntipäällikkö

Julkaistu: 19.02.2013