Blogi

Säiliön pinnanmittaus perinteisesti – vai uusin keinoin?

Vielä nykyään suurin osa teollisuudessa käytetyistä pinnanmittauksissa on tehty paine-erolähettimellä. Painetieto välitetään lähettimen kennolle joko impulssiputkella tai hydraulisia välittimiä hyväksikäyttäen. Olisiko aika uuden?

Sovelluksesta riippuen tämä perinteinen asennustapa vaatii paljon mekaanista asennustyötä ja kokonaiskustannus muodostuu korkeaksi. Lisäksi nykyinen kapillaari ja impulssiputkitustekniikan käyttö pinnanmittaussovelluksissa voi aiheuttaa mittausvirhettä ja suoranaisia mittausongelmia. Tämä siksi, että impulssiputket voivat esimerkiksi tukkeutua, vuotaa tai jopa jäätyä hankalissa prosessi- ja ympäristöolosuhteissa. Lisäksi laitteiden käyttöönotto ja viritys vaativat usein lisätöitä esim. impulssiputken erillinen nestetäyttö ja lämmityskaapelisaatot. Kaikki em. asiat voivat vaikuttavat siihen, että pinnanmittauksen tarkkuus ja reagointinopeus eivät ole hyväksyttävällä tasolla.

Kehitys kehittyy ja nykyisin onkin mahdollista korvata tämä perinteinen mittausjärjestelmä ”sähköisellä” välittimellä. Tällöin kaksi erillistä paineanturia ja yksi lähetin muodostavat tarvittavan paine-eromittauksen.

Onko sinulla jo uusi lähestymistapa, joka on vaihtoehtona luotettava, turvallinen ja kustannustehokas?

Lue lisää!

terveisin,

Jukka Salonen
Tuotepäällikkö
Tuotetuki, Endress+Hauser-paine- ja pintamittaukset

Julkaistu: 14.11.2012