Ratkaisut

MetsäFibre Kemi – Oikeita valintoja

Projektissa hyödynnettiin uusinta tekniikkaa ja laajaa kokemusta erilaisista sovelluksista. Lauhdesäiliön pinnanmittaukset toteutettiin Endress+Hauserin uusilla Proline -sarjan ohjatuilla tutkilla, jotka sopivat vaativiinkin olosuhteisiin.

MetsäFibren Kemin-tehtaan uuden vesilaitoksen toimitusprojekti sai alkunsa syksyllä 2010. Tavoitteena oli energiatehokas vesilaitos MetsäFibren Kemin-tehtaalle avaimet käteen -toimituksena.

Uusi vesilaitos tuli korvaamaan Kemin-tehtaan kaksi vanhaa vesilaitosta. Tavoitteena oli parantaa tehdasveden laatua ja lisätä tehtaan toiminnan käyttövarmuutta.

Projektin kokonaisvastuu oli FlooTechillä, joka on erikoistunut metsäteollisuuden vesi- ja jätevesiratkaisuihin maailmanlaajuisesti. Metso Endress+Hauser oli projektissa automaation toimittajana.

Tiivis yhteistyö tuottaa tuloksia

FlooTech ja Metso Endress+Hauser tekivät yhteistyötä projektin alkuvaiheista lähtien. Tiiviillä yhteistyöllä haluttiin varmistaa oikeiden kenttälaitteiden valinta.

FlooTechillä projektin vetovastuu oli automaation ja sähköpuolen osalta Kimmo Lindströmillä. Lindström vastasi lähtötietojen antamisesta Metso Endress+Hauserin aluemyyntipäällikölle Tomi Nurmelle, joka puolestaan teki mitoituksia ja alustavia laitevalintoja. FlooTechissä taas tehtiin tarkastuslaskentaa, ja näin kokonaisuus rakentui pikkuhiljaa.

Kenttälaitteiden ja venttiilien valinnoissa otettiin huomioon MetsäFibren varastointipalvelu Kemissä. Näin voitiin varmistaa se, että varastossa on mahdollisimman paljon samoja laitteita kuin MetsäFibren Kemin-laitoksella muutenkin.

Lopulta laitokseen toimitettiin Metso Endress+Hauserin toimesta useampia satoja kenttäinstrumentteja. Venttiileistä mukana olivat automaattiset säätö- ja on-off-venttiilit (mm. Jamesbury, Neles) ja kenttälaitteista niin painetta, pintaa, virtausta kuin analyysiäkin – siis lähestulkoon kaikkea, mitä Endress+Hauserin valikoimiin kuuluu.

”Ihan oikeat laitteet tuli valittua, ja yhteistyö sujui hyvin, erityisesti kenttä- ja sovellussuunnittelun osalta”, Lindström kertoo.

Metso Endress+Hauserin Tomi Nurmi kertoo puolestaan, että hänen näkökulmastaan projektissa oli lähempää kanssakäymistä kuin yleensä.

”Usein projektien kiireellisyys johtaa siihen, että täytellään pelkästään Excel-taulukkoa lähtötietojen perusteella, mutta tässä yhteistyössä valintoja tarkasteltiin useampaan otteeseen projektin edetessä. Teimme laitevalintaa sovelluskohtaisesti enemmän kuin yleensä.”

Lisäksi pidettiin tärkeänä, että laitteet tulevat samalta toimittajalta. Näin ei tarvinnut nähdä vaivaa asioida monen toimittajan kanssa. Projektissa oli ratkaiseva rooli myös Metso Endress+Hauserin Kemin aluepisteellä. Uuden tehtaan käyttöönotossa tuli eteen tilanteita, joissa tarvittiin osaamista, asiantuntemusta ja service-puolen apuja. Kemin paikallispisteen apu oli lähellä ja nopeasti saatavilla.

”Kun kaikki laitteet oli testattu hyvin ja asennukset olivat menneet hienosti, laitoksen käyttöönotto oli automaation kannalta yksi kivuttomimmista suorituksista”, Kimmo Lindström toteaa.

Endress+Hauser tarjoaa oppia tuotepuoleen

Uusi vesilaitos luovutettiin maaliskuussa 2012. Takuuajot tehtiin kevään tulvien aikaan. Näin laitoksen suoritusarvot saatiin testattua mahdollisimman vaativissa olosuhteissa sulamisvesien tuoman korkean kiintoaine- ja humuskuorman vallitessa raakavedessä.

Projekti itsessään kesti puolitoista vuotta. Sen hektisestä luonteesta huolimatta vastuullisilla oli aikaa tehdä muutaman päivän koulutusreissu Endress+Hauserin Keski-Euroopan päätoimintoihin toukokuussa 2012.

Matka suuntautui Endress+Hauser AG:n tehtaille, jotka sijaitsevat Baselin kolmiossa, aivan Ranskan, Saksan ja Sveitsin rajojen tuntumassa. Endress+Hauser on sveitsiläinen mittaus- ja säätötekniikkaan sekä automaatioratkaisuihin keskittyvä kansainvälinen konserni. Valmistusta sillä on Reinahissa, Cernayssa ja Malburgissa. Koulutuksen teemana oli Endress+Hauserin vesipuolen ratkaisut.

”Reissu antoi sellaisen kuvan, että Endress+Hauser on vieläkin suurempi valmistaja kuin olin aikaisemmin ymmärtänyt. Yrityksellä on todella paljon omaa valmistusta tuolla Keski-Euroopan alueella”, Kimmo Lindström toteaa.

Uuden tehtaan käyttöönotossa tuli eteen tilanteita, joissa tarvittiin osaamista, asiantuntemusta ja service-puolen apuja. Kemin paikallispisteen apu oli lähellä ja nopeasti saatavilla.

Onnistuneen koulutuksen ja hyvin sujuneen projektin jälkeen sekä Lindström että Nurmi totesivat, että tämän kaltaista yhteistyötä on mukava tehdä vastaavissa isoissa laitosprojekteissa jatkossakin.

”Kun kaikki laitteet oli testattu hyvin ja asennukset olivat menneet hienosti, laitoksen käyttöönotto oli automaation kannalta yksi kivuttomimmista suorituksista.”

– Kimmo Lindström, FlooTech

MetsäFibre Kemi

  • • Tuotantokapasiteetti: 590 000 tn/v havu- ja lehtipuusellua
  • • Erikoistunut tuottamaan sellua, joka sopii pehmo- ja hienopaperin sekä lainerin valmistukseen
  • • Viennin osuus: noin 45 %
  • • Henkilöstö: 203
  • • Puunkäyttö: 2,7 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa täydellä kapasiteetilla
  • • Energiaomavaraisuus: 141,4 % sähkö sekä 115,2 % lämpö (2011)
  • • PEFC: 95,7 % (2011)


TEKSTI: Unna-Sisko Palo
KUVAT: FlooTech ja Sami Rautiainen

Julkaistu: 23.10.2012