Tuotteet

Uusi materiaali kestää äärimmäistä kuumuutta

Endress+Hauserin uudesta metalliseoksesta valmistetut lämpötila-antureiden suojataskut kestävät jopa 1400 asteen lämpötilan. Tällaisia lämpötiloja tavataan tyypillisesti kattiloiden tulipesissä esimerkiksi jätteenpolttolaitoksissa.

Kattilalaitoksessa lämpötila on kriittinen mittaus. Esimerkiksi jätteenpolttolaitoksen kattilan tulipesän lämpötilanmittauksella on ratkaiseva merkitys polttotapahtuman kontrolloinnin ja haitallisten päästöjen minimoinnin kannalta.

Tulipesään asennetaan suoraan polttoliekin yläpuolelle vähintään kolme anturia, jotta lämpötila saadaan mitattua tarkasti ja luotettavasti. Koska tulipesän olosuhteet ovat äärimmäisen vaativat, perinteiset Incoly 800HT -materialista valmistetut anturit ovat kestäneet kolmesta neljään kuukauteen.

Hankalan asennuspaikan ja jatkuvan prosessin vuoksi antureiden vaihtaminen on vaikeaa.

 

Uusi materiaali vakuutti testeissä

Vuoden mittaisen testijakson aikana jätteenpolttolaitoksen tulipesään oli asennettuna kaksi uudesta SD75-seoksesta valmistettua Endress+Hauser -anturia. Laitteet osoittautuivat yli kolme kertaa pitkäikäisemmiksi kuin verrokkina käytetyt Incoly 800HT -materiaalista valmistetut standardianturit.

SD75-seoksen korkea kromi- ja piipitoisuus lisää instrumenttien kestävyyttä ja parantaa korroosion kestävyyttä korkeissa lämpötiloissa. Näiden ainesosien ansiosta seoksen pintaan muodostuu oksidikerros, joka suojaa anturia mm. rikki-, vanadiini-, kloridi- ja muilta suolajäämiltä.

Endress+Hauserin lämpötilamittauksista löytyy kattava valikoima antureita, suojataskuja, lähettimiä ja paikallisnäyttöjä kaikille teollisuuden aloille.

 

products.endress.com/temperature

 

Lisätiedot:
Tuotepäällikkö Ari Kettunen
p. 020 1103 622
ari.kettunen@fi.endress.com

Julkaistu: 08.06.2012