Visio

Mielen liikkeet

Ihmisen liityntä ympäröivään maailmaan voi muuttua. Inputit ja outputit, aistit ja kommunikointi. Voiko ajatus saada otteen fyysisestä maailmasta ilman raajoja? Välittyykö viesti ilman verbaliikkaa?

Koko moderni tietoteknologia perustuu tiedon digitaaliseen käsittelyyn.

Mikroprosessoritekniikan kehittyminen vauhditti digitaalitekniikan oppien soveltamista käytäntöön. Vanhalla tekniikalla toteutettuna taskulaskimen toiminnallisuuden toteuttaminen olisi vaatinut parin kuution tilan. Mikropiiri ja mikroprosessoriteknologia puristivat saman toiminnallisuuden tupakka-askin kokoon. Sama kehitystrendi mursi tietoliikenteen rajat, digitalisoi TV-kanavat ja toi Maxwell Smartin kenkäpuhelimen jokaisen taskuun.

Langattomuuden, mikroelektroniikan ja anturitekniikan kehitys edistää myös muiden jo tunnettujen ja käytössä olevien tekniikoiden laajempaa soveltamista. Aivojen tutkimus ja ärsykeseuranta EEG on ollut jo vuosikausia lääketieteen käytössä, mutta muualla sen soveltaminen on ollut lähes olematonta.

Langattomuus ja anturitekniset oivallukset ovat tuoneet tämänkin tekniikan lähemmäksi arkipäiväisiä sovelluksia. Yritykset Emotiv ja NeuroSky ovat tuoneet markkinoille päähinesangan, jolla voidaan monitoroida aivotoimintoja ja ohjata tietokonetta.

Laite on päähän asetettava päähinesanka, joka lukee käyttäjän aivoaaltoja ja tuottaa tietokoneelle aivon sähköisestä toiminnasta visuaalisen vasteen. Laitteille löytyy myös varusohjelmistoja, joiden avulla käyttäjä voi ohjata tietokonetta.

Aivojumppaa

Tietokoneen käyttöä aikuisiällä opetelleet muistavat, ettei näppäimistön käyttö ja kirjainten löytäminen ollut helppoa – ainakaan ilman konekirjoituksen perustaitoja. Myös hiiri vaati oman totuttelunsa. Pöytätila ei tahtonut riittää, ja otuksella tuntui olevan aivan liian lyhyt häntä.

Opettelua vaadittiin ja hermoja.

Myös EEG-päähinesangalla tapahtuva ohjaus vaatii opettelua. Vaikeusaste on aivan eri luokkaa kuin näppäimistö- ja hiiriopinnoissa. EEG:llä ohjaamisen opettelua voisi verrata liikuntakyvyn palauttamisharjoitteluun halvaantumisen jälkeen.

Aivot täytyy harjoittaa ja totuttaa uuteen viesti-kanavaan. Niin kuin kaikki muutkin aivojen plastisuutta vaativat taidot, tämäkin suosii nuoria ja sopeutuvia aivoja. Tietokoneen EEG-päähinesangan kehitys tulee tapahtumaan peliteollisuuden vauhdittamana.

Käyttöliittymänä hiiri-näppäimistö-näyttö -yhdistelmä edustaa tänä päivänä valtavirtaa. Onko BCI (Brain Computer Interface) seuraava merkittävä käyttöliittymä?

 

www.emotiv.com

www.neurosky.com

www.cia.gov/redirects/ciaredirect

 

TEKSTI: Juha Taipale KUVA: Shutterstock

Julkaistu: 08.06.2012