Tuotteet

Biokaasun virtausmittausta ilman kompromisseja

Biokaasumarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Uusi Prosonic Flow B 200 ultraäänivirtausmittaus mahdollistaa biokaasun mittaamisen ilman rajoituksia.

 

Mittaa biokaasua ilman rajoituksia!

Biokaasumarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Eikä ihme, sillä biokaasu on erittäin ympäristöystävällinen energiamuoto. Biokaasulla tarkoitetaan yleensä orgaanisen aineksen käymisen tai mätänemisen kautta tuotettua kaasua. Tällaisia biokaasua tuottavia orgaanisia aineksia ovat mm. lanta, jätevesiliete, kiinteä yhdyskuntajäte, maatalouden jätteet ja energiakasvit, sekä muut orgaaniset aineet jotka ruokkivat hapettomassa tilassa tapahtuvaa mätänemistä.

Biokaasulaitoksen jatkuva häiriötön toiminta vaatii useiden eri suureiden jatkuvaa mittaamista; kaasun koostumus, paine, lämpötila ja kaikkein tärkeimpänä tuotetun kaasun määrä. Prosonic Flow B 200 on biokaasun mittaukseen suunniteltu ja optimoitu virtausmittari, joka mittaa kaasun tilavuusvirtauksen luotettavasti muuttuvissa olosuhteissa prosessin eri vaiheista. Prosonic Flow B 200 mittaa luotettavasti myös kostean biokaasun.

 

Ultraäänivirtausmittauksella on useita etuja verrattuna perinteisiin mittausmenetelmiin:

• Luotettava mittaus – hyvä tarkkuus (±1.5%) ja laaja dynaaminen mittausalue (30:1)

• Energian säästö – ei painehäviötä

• Huoltovapaa – ei kuluvia osia

• Tilansäästö – lyhyet suorat osuudet

• Laaja käytettävyys – riippumaton kaasun koostumuksesta ja kosteuspitoisuudesta

• Mittaus on mahdollista myös erittäin pienillä prosessipaineilla

 

Metaanin pitoisuusmittauksen ansiosta prosessin ohjaus on aina luotettavaa ja reaaliaikaista!

Tuotettava biokaasu ei ole aina samanlaista. Prosessiolosuhteet voivat vaihdella huomattavasti, mikä johtaa kaasun koostumuksen merkittävään vaihteluun. Biokaasun metaanipitoisuus vaihtelee usein huomattavasti, minkä seurauksena kaasun energiasisältö vaihtelee. Prosonic Flow B 200:lla on mahdollista mitata myös kaasun metaanipitoisuus. Mittaus perustuu tarkkaan äänen nopeuden ja lämpötilan mittaamiseen. Kaasun koostumus on suoraan verrannollinen äänen nopeuteen kaasussa ja kaasun lämpötilaan, joten näistä suureista saadaan määriteltyä kaasun metaanipitoisuus. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta Prosonic Flow B 200 avaa aivan uusia mahdollisuuksia;

• Jatkuva biokaasun määrän ja laadun mittaus

• Mahdollisuus reagoida nopeasti prosessissa tapahtuviin häiriöihin

• Tehokas prosessin säätö

• Useita mittaussuureita, kuten:

• Normeerattu tilavuusvirtaus

• Energiamäärä

• Wobbe -indeksi (ilmaisee kaasun laadun)

 

Lisätiedot:
Tuotepäällikkö Ari Kettunen
p. 020 1103 622
ari.kettunen@fi.endress.com

Julkaistu: 08.06.2012