Tuotteet

Kenttälaitteet ja -väylät hallintaan Rugged Mobile -työkalulla

Metso Endress+Hauserin FCA on asiakkaan tarpeisiin paketoitu käyttöön-oton ja käynnissäpidon moderni ja kenttäkelpoinen työkalu, johon on vaivattomasti liitettävissä prosessikentän asiantuntijoiden ylläpito- ja etätukipalvelu Mobile RSPlatform.

Field Control Accessory täydentää prosessikentänhallinnan ja tuo asiantuntijan nopeasti paikalle etäyhteydellä. Se toimii joustavana laiteasennuskannan verkottuneen elinkaaren hallinnan välineenä laitoksen kunnossapidossa, sekä liikuteltavana laite- ja väylätestausliityntänä myös automaatiohuollossa.

Endress+Hauserin tarjoama kenttälaitespesifinen portaali Web Enabled Asset Management (W@M) on käynnissäpidon hyödynnettävissä oleva asiakaskohtainen käyttöliittymä.

FCA-peruspaketti sisältää HART-laite-kentän käyttöönottoon ja ylläpitoon soveltuvan Plant Asset -ohjelmiston sekä HART-modeemin. Työkalu on ylläpidettävissä ja laajennettavissa väyläliitännäisten Smart-kenttälaitteiden ja kenttäväylien mittaavan kunnossapidon monipuoliseksi ja tuetuksi välineeksi.

 

Lisätietoja Jouni Pohjola
p. 020 1103 624
jouni.pohjola@fi.endress.com

Julkaistu: 06.10.2011