Tuotteet

Endress+Hauser EngyCal – Luotettavaa energian ja kulutuksen laskentaa nesteistä ja höyryistä

 

Mitä et mittaa, sitä et voi kontrolloida. Energian säästäminen on tavoitteena lähes jokaisessa yrityksessä. Säästötoimiin tehdyt investoinnit ovat lähes poikkeuksetta antaneet erittäin nopean takaisinmaksuajan.

EngyCal energia- ja virtauslaskurit on kehitetty energian mittaukseen teollisuudessa sekä sähkön ja lämmön jakelussa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lämmitys- ja jäähdytyspiirit, höyryn tuotanto ja jakelu, kaukolämmön jakelu sekä rakennusautomaatio.

EngyCal RH33 on suunniteltu erityisesti nestemittaussovelluksiin, kuten vesi, glykoli ja thermoöljyt. Se laskee erittäin tarkasti entalpian, energiamäärän, tiheyden ja massavirtauksen. Kaikki laskennat perustuvat laskuriin kytkettyihin virtausmittaukseen ja kahteen lämpötilamittaukseen.

Lämpötila-antureiden kalibrointikäyrät on syötetty laskuriin, jolloin ne toimivat optimaalisesti parin lämpötilaeromittauksissa. Toisen anturin vikaantuessa on vaihdettava vain viallinen anturi.

EngyCal RS33 on suunniteltu höyrysovelluksiin. Se laskee entalpian, energiamäärän, tiheyden ja massavirtauksen sekä kylläisestä että tulistetusta höyrystä. Laskelmat perustuvat laskurin sisällä oleviin EN 1434 ja IAPWS 97 (International Association for The Properties of Water and Steam) -standardeihin.

EngyCal sisältää mittausten sekä hälytysten logi-tiedostot. Laskurin muistista saadaan ennalta määriteltyjä raportteja, hälytystietoja sekä tariffilaskuritietoja. Tämä mahdollistaa nopeiden yhteenvetojen tekemisen kulutusluvuista sekä energian laskuttamisen.

Avoin ja web-pohjainen informaatio ja järjestelmäintegrointi

Laskurit voidaan kytkeä ethernettiin, jolloin mitatut ja lasketut arvot ja laitetiedot voidaan lukea laskuriin integroidun web-serverin avulla. Tähän riittää pelkkä selainohjelma, erillistä ohjelmaa ei siis tarvita.

Tarvittaessa tietoja voidaan tallentaa automaattisesti ja visualisoida käyttäen FDM (Field Data Manager) -ohjelmaa. Tällöin data tallentuu SQL-tietokantaan, jota ulkopuoliset eivät pysty manipuloimaan.

Laskurit voidaan liittää myös Modbus RTU:n ja TCP:n tai M-busin kautta eri järjestelmiin. USB-liitäntä takaa helpon liitännän ja ohjelmoinnin esimerkiksi FieldCaren avulla.

Laskurit on mahdollista tilata myös sovelluskohtaisesti valmiiksi ohjelmoituna.

 

Lisätiedot:
tuotepäällikkö Ari Kettunen
p. 020 1103 622
ari.kettunen@fi.endress.com

Julkaistu: 06.10.2011