Tuotteet

Memocheck Sim – Memosens-tekniikkaa tukeva anturisimulaattori

 

Memocheck Sim -anturisimulaattorin avulla digitaalista Memosens-teknologiaa käyttävät mittausketjut voidaan tarkistaa nopeasti ja luotettavasti.

Simuloitu toimintatapa ja raaka-arvot kuten myös lämpötila, kalibrointiarvot ja virheet voidaan valita vapaasti ja vaihtaa kaikkiin yleisiin analyysiparametreihin. Näin varmistetaan soveltuvuus kulloiseenkin prosessiin mukaan lukien vaaralliset sovellukset.

pH, ORP, johtokyky, liuennut happi, kloori, sameus, nitraatti ja orgaanisen liuenneen aineen mittaukset. Yhdellä Memocheck Sim CYP03D -laitteella huolletaan kaikki edellä mainitut parametrit.

Asennus, käyttöönotto ja vianetsintä voidaan suorittaa nopeasti ja helposti. Digitaalisen Memosens-teknologian ansiosta simulointiarvot säilyvät aina tarkkoina.

Käsikäyttöinen Memocheck Sim on huoltovapaa eikä tarvitse jälkisäätöä, joten se on ideaalinen laite Memosens-digitaaliantureiden simulointiin.

 

Lisätiedot: Sami Rautiainen, p. 020 1103 625.
sami.rautiainen@fi.endress.com

Julkaistu: 12.05.2011