Visio

Eilen talkoot – tänään joukkoistaminen

Joukko ihmisiä kätkee sisäänsä uskomattoman määrän luovuutta, älykkyyttä ja mahdollisuuksia. Potentiaali on suurempi kuin jäsentensä summa. Joukossa tyhmyys tiivistyy ja äly kertautuu joukkoälyksi.

Suomalaisten juuret ovat syvällä yhdessä tekemisessä. Kylmän maan jäyhä kansa ei olisi selvinnyt ankaran talven ja lyhyen kesän välimaastossa ilman naapurin apua. Pirtit ja pärekatot rakennettiin koko kylän voimin talkoilla. Apua ei aina niinkään pyydetty. Sitä annettiin pyytämättä.

Joukossa on voimaa.

Samaan suuntaan johtavat ajatukset, ideat ja mielenkiinto kertautuvat rajoittamattomassa kohtaamisympäristössä. Kerrannaisvaikutus on eksponentiaalinen, tulokset selättävät nopeudessaan ja laadussaan tiukimmatkin aikataulut ja laatujärjestelmät.

Vapaan tahdon painovoima on uskomaton.

Joukkoistamisen tai talkoistamisen voimaa tarvitaan myös silloin, kun rikotaan teollisuuden käynnissäpidon rutiineja. Armeijassa opittujen johtamistaitojen päälle rakennettu kunnossapitokulttuuri joutuu väkevään happotestiin. Kauneusleikkaukset ja kasvojenkohotukset eivät enää riitä.

Aito yhteistyö näyttää voimansa

Tavarantoimittajat muuttuvat kehitys- ja ratkaisukumppaneiksi kukin oman erikoisalueensa näkökulmasta. Kommunikointi muuttuu moniulotteiseksi. Kumppanit toimivat enemmän yhdessä ratkaistakseen yhteisen asiakkuuden ongelmia oppien samalla toisiltaan.

Uhkailu-  ja painostuskulttuurista siirrytään avoimen yhteistyön kulttuuriin. Sellainen ei onnistu ilman toimintatapojen radikaalia ravistelua.

Joukkoistaminen, talkoistaminen, crowdsourcing – miten ikinä sitä kutsutaankin – perustuu vapaaseen tahtoon ja haluun osallistua. Paras joukko parhaita osaajia kokoontuu rakentamaan omaa ja samalla yhteistä.

Vauhti on suorastaan käsittämätön. Pomot ja päälliköt – heillä on täysi työ pysyä vauhdissa mukana.

Viestintä, viestintä, viestintä

Onnistumisen haasteena on viestintä. Perinteinen, sähköpostiin ja puhelimeen perustuva viestintätapa ei yksinään toimi. Niiden lisäksi kunnossapitoyhteisö tarvitsee oman kommunikoinnin ja tiedonjaon alustan. Sen avulla pyöritetään toiminnan perusrutiinit, päivittäiset asiat, erikoistapaukset ja kehitysideat.

Samalla muutos romuttaa perinteiset ansaintamallit. Sitä mukaa kun olemassa olevia tulonlähteitä tyrehtyy, avautuu uusia ansaintamahdollisuuksia.

www.crowdcast.com
www.crowdsourcing.org
www.collaxion.com

 

TEKSTI: Juha Taipale   KUVA: Shutterstock

Julkaistu: 12.05.2011