Tuotteet

Laita virtausmittarisi “happotestiin”

Voimakkaasti korrosoivat nesteet sekä korkeat lämpötilat ovat yleisiä kemikaaliprosesseissa. Vain erittäin harvat metallit tarjoavat hyvän pitkäaikaisen kemiallisen kestävyyden noissa erittäin aggressiivisia aineita sisältävissä sovelluksissa. Tantaali on ominaisuuksiltaan erittäin sopiva näihin vaativiin prosesseihin.

Promass 83H

Promass H Coriolis -massamäärämittari

Promass H –anturi on nyt saatavilla sekä tantaalista (tantalum, Ta), että sirkoniumista (zirconium, Zr) valmistetuilla mittausputkilla. Enää ei tarvitse tehdä kompromisseja massavirtausmittauksen ja turvallisuuden välillä. Promass H on tantaalisten kostuvien osiensa ansiosta täydellinen valinta esimerkiksi suolahapon mittaamiseen. Promass H:ssa käytettävä tantaaliseos sisältää 2,5% wolframia (Ta 2.5W), joten se on täysin kemianteollisuuden yleisten materiaalivaatimusten mukainen.

Esimerkkejä sovellusalueista

Kloorivetyhappo, fosforihappo, typpihappo ja klooririkkihappo sekä aggressiiviset emäkset ovat vain muutamia esimerkkejä kemikaaleista, joita voidaan mitata turvallisesti käyttäen Promass H:ta. Promass H on saatavana putkikoissa  DN8… DN50 ( DN25 maksimi tantaalina) ja se soveltuu käytettäväksi prosessilämpötiloille 150 ° C (tantaali) tai 200 ° C (sirkonium) saakka.

Promass -massamäärämittarit tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden. Promass H:n ominaisuuksiin kuuluvat mm. sekundaarisuojakuori sekä kaikki yleisimmät  räjähdysvaarallisten alueiden hyväksynnät (ATEX, FM, CSA, IECEx NEPSI, TIIS). Lisäksi Promass H voidaan integroida saumattomasti korkeamman tason prosessinohjausjärjestelmiin kuten HART, Profibus, FOUNDATION FIELDBUS tai MODBUS. Promass H on kuten muutkin Endress+Hauser Promassit erittäin vankkarakenteinen, eikä vaadi asennuksessa mitään tuentoja tai suoria osuuksia.

Prosessin ohjaus on helppoa

Kemianteollisuudessa toiminnan ja tuotannon luotettavuus ovat erittäin tärkeitä. Promass H on todellinen monimuuttujamittalaite. Se mittaa suoraan massavirtausta, tiheyttä ja lämpötilaa. Laskennallisesti saadaan myös tilavuusvirtaus ja konsentraatio. Konsentraatio korreloi yleensä suoraan  kemikaalin pH –arvon kanssa, jota se mahdollistaa jatkuvan laadun tarkkailun sekä prosessin säädön.

Lisätietoja:Tuotepäällikkö Ari Kettunen
p. 020 1103 622
ari.kettunen@fi.endress.com

 

Julkaistu: 18.11.2010