Tuotteet

FAST: Kenttälaiteinformaation hallintaa

Kenttälaiteinformaation hallintaa

FAST (Field Asset Service Tool) -liitäntä integroi kenttälaitteiden ja venttiilien kunnonvalvontatiedon järjestelmäriippumattomasti ylläpitoalustaan.

FAST-liitäntää käytettäessä kentän tuottama mittausinformaatio ja käynnissäpidon informaatio erotetaan toisistaan eri kanaviin. Mittaus- ja säätötieto integroidaan ohjausjärjestelmään, ja käynnissäpidon informaatio, kuten konfigurointi ja kunnonvalvontatieto, syötetään järjestelmäriippumattomasti käynnissäpidon tukiverkkoon. Näin aikakriittiset mittaus- ja säätöviestit sekä käynnissäpidon asyklinen data saadaan pidettyä eri kanavissa.

Kenttä on edelleen keskitetysti hallittavissa kuten järjestelmäsidonnaisissa ratkaisuissa, mutta lisänä on järjestelmäriippumattomuus.

Kentänhallinnan laajennus tapahtuu FAST-integrointiadapterin avulla. FAST-adapteri tarjoaa liitynnän informaationhallinnan alustaan. Adapteri toimii myös paikallisena laitoskohtaisena kommunikointi- ja hallinta-alustana käynnissäpidolle.

Lisätiedot:
Juha Taipale, p. 020 1103 609
juha.taipale@fi.endress.com

Julkaistu: 04.05.2010