Tuotteet

Endress+Hauser Liquiline M CM442: Uusi alusta ja uudet anturit

Uusi alusta ja uudet anturit

Endress+Hauser esittelee uuden alustan analyyttisille mittalaitteille. Liquiline M CM442 ja sen uudet anturit ovat täydellinen kokoonpano vaativaan nesteanalyysiin. Enemmän suorituskykyä, joustavuutta ja säästöjä – muun muassa näitä ominaisuuksia tyytyväiset asiakkaamme ovat kiitelleet.

Uusi analyyttinen alusta tarjoaa joustavuutta. Yhteneväinen rakenne ja yhdenmukaiset ominaisuudet tuovat käyttäjälle selkeyttä. Liquiline M CM442 -moniparametrilähetin on alustan sydän ja ratkaiseva tekijä näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Sekä lähettimessä että uusissa näytteenottimissa käytetään erityislaitteita ja -ohjelmia. Alustan laitteiden yhtenäinen toiminta-ajatus takaa mahdollisimman hyvän toimintavarmuuden sekä nopean ja helpon valikkojen käytön. Samanlaisten anturien ja kaapelien sekä identtisten ohjainten ja näytteenotinten laitemoduulien ansiosta asiakas voi pienentää varastojaan ja parantaa kustannustehokkuutta.

Täydellinen ja yhtenäinen mittauspiste

Liquiline M CM442 kykenee mittaamaan kuutta eri parametria: pH (lasi-, IsFET- ja keraamiset elektrodit), ORP, konduktiivinen ja induktiivinen johtokyky, sameus/kiintoaine, nitraatti sekä liuennut happi.

Kaikki kahden eri anturin yhdistelmät ovat mahdollisia. Räätälöinnillä ja laajennuksilla voidaan yhdistää jopa kahdeksan anturia, minkä ansiosta lähettimien määrä pienenee ja ylläpitokustannukset laskevat merkittävästi.

Yksinkertaiset mutta edistykselliset komponentit, esimerkiksi pyöreille ja nelikulmaisille putkille (20–61 mm) sopiva asennusteline sekä joustava Flexdip-kokoonpano, mahdollistavat täydellisen ja täysin yhtenäisen mittauspisteen.

Uudet älykkäät anturit

Samaan aikaan uuden alustan kanssa Endress+Hauser esitteli kattavan valikoiman pienikokoisia digitaalisia antureita vedenkäsittelyn tarpeisiin.

Uudet anturit puhuvat yhteistä digitaalista kieltä: Memosensiä. Kestävän ja vaativia ulkoisia olosuhteita sietävän induktiivisen liitännän ja digitaalisen kommunikointitavan ansiosta tiedonsiirto on luotettavaa ja täydellistä.
Tämän lisäksi itse järjestelmä on helppokäyttöinen. Sama selkeys koskee myös ohjaimia – uuden analyyttisen Liquiline
M CM442 -alustan sydäntä.

LisätietojaSami Rautiainen, p. 020 1103 625.
sami.rautiainen@fi.endress.com

 

Uudet älykkäät Memosens-kommunikointitavalla varustetut anturit

 

Indumax: Johtokykyanturi vedenkäsittelyyn ja vaativiin prosesseihin

Induktiivisen johtokyvyn mittausvalikoima laajenee Indumax P CLS50D -anturilla. Erinomaisen kemiallisen kestävyytensä ansiosta se soveltuu sekä vedenkäsittelyyn että vaativiin kemiallisiin prosesseihin. Memosens-kommunikointitavan ansiosta induktiivisen johtokyvyn mittaaminen on nyt helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Kalibrointitiedot on tallennettu jo tehtaalla, joten anturi on valmis mittaamaan heti kun se on kytketty.

Oxymax: Liuenneen hapen antureita kaikkiin sovelluksiin

Oxymax COS61D -happianturi soveltuu erinomaisesti kaikkeen veden tarkkailuun hapensäätelystä laadunvalvontaan. Sopivia käyttökohteita löytyy vedenkäsittelylaitosten ilmastusaltaista kalanviljelylaitoksiin. Uusi anturi erottuu kilpailijoistaan pitkäkestoisen vakautensa ja vähän ylläpitoa vaativan tekniikkansa ansiosta. Oxymax COS61D käsittelee mitatut arvot välittömästi ja näyttää parametrit kuten happipitoisuuden, saturaation tai hapen osapaineen.

Turbimax: Sameuden ja kiintoaineiden yleisanturi

Sameusantureiden tyypillisiä käyttökohteita ovat kiintoaineiden mittaus käsittelylaitokseen saapuvasta vedestä, ilmastusaltaissa ja lietteenkäsittelyssä sekä sameuden mittaus laitoksen poistovedestä. Aikaisemmin eri tarpeisiin tarvittiin erikoisanturit, mutta Turbimax CUS51D soveltuu niihin kaikkiin.

Edistyneen anturijärjestelmänsä ansiosta Turbimax on monipuolinen yleisanturi. Kahden rinnakkaisen optisen ikkunan ansiosta sameuden mittaaminen on varmistettua 90 ja 135 asteen kanavilla. Näin voidaan mitata sekä vähäistä sameutta että korkeaa kiintoaineiden pitoisuutta. Kiintoainepitoisuuden keskialueella käyttö on käytännöllisesti katsoen riippumaton epäpuhtauden määrästä. Nelisäteisen vaihtuvavärisen valon ja erittäin tasaisen laitepinnan ansiosta epäpuhtaudet eivät muodosta ongelmaa.

Viomax: Monipuolinen laite nitraatin mittaamiseen

Viomax CAS51D -nitraattianturi on vähän ylläpitoa vaativa ja suureksi osaksi automatisoitavissa oleva mittausjärjestelmä, joka täydentää erinomaisesti aiempia märkäkemiallisia menetelmiä ja ioniantureita. Perinteisesti märkäkemiallisissa menetelmissä tarvitaan jatkuvasti reagensseja, kun taas ionijärjestelmät edellyttävät toistuvaa puhdistusta ja ylläpitoa. Uusi CAS1D ei tarvitse kumpaakaan. Se määrittää nitraattipitoisuuden pelkällä optisella järjestelmällä, joka perustuu nitraatin ominaisabsorptioon UV-aallonpituuksilla.

Viomax CAS51D koostuu ruostumattomasta teräksestä tehdystä putkesta, jossa olevan loven läpi aine virtaa. Sen takaosassa on liitäntä puhdistusilmaa varten. Käytön aikana kertyneet epäpuhtaudet puhalletaan pois säännöllisin väliajoin. Tiiviin ja yksinkertaisen rakenteensa ansiosta anturi kestää voimakasta mekaanista rasitusta, jota syntyy esimerkiksi biologiseen kantaja-aineeseen perustuvissa järjestelmissä.
Nitraatin mittaamisen osalta ratkaisu on yksinkertainen: puhdista paineilmalla ja jatka mittaamista!

Julkaistu: 04.05.2010