Ratkaisut

Kokonaistoimitus palvelee asiakkaan etua

Kattila, automaatio ja kenttälaitteet. Ruotsin Örnsköldsvikissä sijaitsevasta Övik Energin biovoimalaitoksesta tuli Metsolle täydellinen referenssi. Se on sitä sekä kenttäväyläratkaisuna, että ennen kaikkea Metson kokonaistoimituksena.

Kaksi vuotta sitten Metso-konserni osti Aker Kvaerneriltä kattilalaitoksiin erikoistuneen liiketoiminnan, joka kuuluu maailman johtaviin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvien voimantuotantojärjestelmien sekä kemikaalien talteenottojärjestelmien valmistajiin.

Ostettu liiketoiminta on myös avain Metson kokonaistoimituksiin, erityisesti sellu- ja paperiteollisuudelle. Kaupan myötä Metso pystyy tarjoamaan kaikki sellu- ja paperitehtailla tarvittavat ydinprosessit mukaan lukien energiantuotannon. Automaatio ja kenttälaitteet ovat osa kokonaisuutta.

”Aker Kvaernerin aikaan olimme heille yksi laitetoimittaja muiden joukossa. Nykytilanteessa me kaikki laitamme voimamme peliin yhteisissä projekteissa”, sanoo Metso Endress+Hauser Oy:n myyntipäällikkö Petri Reponen.

Ensimmäinen kokonaistoimitus

Uumajan ja Sundsvallin välissä sijaitsevaan Örnsköldsvikiin rakennetun voimalaitoksen koeajo saatiin päätökseen marraskuun puolivälissä. Nyttemmin projekti on luovutettu Övik Energille aikataulun mukaisesti.

Övik Energi on kunnallinen energiayhtiö, joka tuottaa sekä lähialueen kaukolämpöä että sähköä Ruotsin valtakunnanverkkoon. Yhtiölle uusi kattilalaitos on merkittävä satsaus bioenergian käyttöön. Metson toimittama kuorta, purua ja metsätähdettä polttava kattila hyödyntää kerrosleijutekniikkaa, ja sen höyrykapasiteetti on 130 megawattia.

”Övik on ensimmäinen hanke, jossa pääsimme toimittamaan kaikki laitteet omasta konsernista. Jos turbiini jätetään laskuista, olemme vastanneet käytännössä kaikesta pihanurmelta piipun nokkaan”, sanoo Metso Power Oy:n projekti-insinööri Markku Tomukorpi.

Metson toimitukseen kuului perustuksia lukuun ottamatta koko kattilarakennus, kaikki sen sisäpuolella olevat laitteet, sähköistys, automaatio sekä sähkösuodin – niiden suunnittelu, hankinnat ja toteutus. Tilauksen ulkopuolelle jäävät vain veden ja kiinteän polttoaineen käsittely. Toisaalta listaa jatkavat pesuri ja kondenssilaitos, joita vastaaviin hankkeisiin ei useimmiten kuulu lainkaan.

Metson kokonaistoimituksena Övik Energi on ensimmäinen Profibus-väylätekniikalla toteutettu kattilalaitos.

Valmis asiantuntijaverkosto

Metsolle on tärkeää, että sekä automaatio että kenttälaitteet löytyvät oman konsernin sisältä. Kysymys ei ole pelkästään tekniikasta, vaan tuesta, jonka valmis asiantuntijaorganisaatio pystyy tarjoamaan.

Metso Endress+Hauserin osalta toimitukseen kuuluivat Neles-venttiilit, toimilaitteet ja asennoittimet sekä Endress+Hauserin paine-, lämpötila-, pinnankorkeus- ja virtausmittaukset. Kaasuanalysointia lukuun ottamatta lähes kaikki tarvittava löytyy oman talon sisältä.

Yksi kokonaistoimituksen merkittävimmistä eduista saavutetaan projektinhallinnassa. Petri Reponen muistuttaa, että loppuasiakkaalla on vain yksi kontakti, jonka kautta kaikki asiat hoituvat.

Selkeä vastuunjako tuo projektiin joustavuutta. Tukiyhteydet ja taustaorganisaatiot ovat valmiina. Käsittelyprosessit nopeutuvat ja toimitusaikojen hallinta on helpompaa. Oman talon sisällä vakuuksista ja takuuasioista ei tarvitse keskustella erikseen.

Loppuasiakkaan näkökulmasta edellä mainitut seikat kääntyvät kustannussäästöiksi.

Viimeisintä tekniikkaa

Asiakkaan saama hyöty ei rajoitu nopeaan ja kustannustehokkaaseen toimitukseen. Reponen lisää, että säästöjä syntyy myös varaosien kohdalla, kun käytössä on yhden valmistajan laitteita.

Metso Endress+Hauserin väylätekniikan asiantuntija Juha Taipale muistuttaa, että Metson asiakas saa ajanmukaisen ratkaisun, kokonaisuuden, jonka suunnittelussa on huomioitu laitoksen koko elinkaari.

Se on keskeinen asia, kun laitosta halutaan kehittää seuraavien vuosikymmenten aikana. Taipaleen mukaan asiakas ei osta pelkkää laitosta, vaan huoletonta tulevaisuutta. Hän viittaa sekä maailmanlaajuiseen että paikalliseen tukiorganisaatioon, online-saatavuuteen ja etätukeen.

Kokonaistoimituksissa on tulevaisuus

Metso on kattaviin kokonaistoimituksiin kykenevä toimittaja. Aiemmin projektit on totuttu pilkkomaan, ja ne ovat tyypillisesti pitkälle paalutettuja. On tietty rutiini, tapa, miten asioita on totuttu viemään eteenpäin. Juha Taipale muistuttaa, että mitä pidemmälle tekniikka kehittyy, sitä enemmän se vaatii työtä ja perehtymistä myös toimittajalta. ”Metson sisällä tunnemme toisemme, ja tarvittava osaaminen löytyy välittömästi”.

Laitekannat päivittyvät nopealla tahdilla. Sekä laitteet, että niihin sulautettu ohjelmisto muuttuvat kaupanteon jälkeen projektin kestäessä.  On tärkeää, että testaus onnistuu lyhyellä varoitusajalla.

Övik-projektin läpikäyneet metsolaisetkin tietävät, ettei menestyvää kokonaisuutta rakenneta pelkillä yritysostoilla. Suuri toimija voi olla kaunis, mutta yhtä hyvin kankea. Erityisen ylpeitä Metsossa ollaankin siitä, että isosta talosta ja osaavasta organisaatiosta on opittu hakemaan ja saamaan aitoja asiakkaalle siirtyviä etuja.

 

Julkaistu: 01.12.2008