Ratkaisut

Kuusi vuotta kunnossa

Neste Oilin seisokissa keskityttiin ennakoivaan kunnossapitoon

– Vielä olemme oppimisvaiheessa, mutta pelkästään positiivista palautetta on tullut esimerkiksi asentajilta, kiittää Neste Oilin Naantalin jalostamon automaatiotyönsuunnittelija Pauli Kaunisto. Hän puhuu Neles FieldCare -ratkaisusta, joka asennettiin Naantalin jalostamolle viime syksyn huoltoseisokin yhteydessä. Ja hän jos kuka tietää mistä puhuu.

Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon kaikkien aikojen suurimman huoltoseisokin aikana viime syys- ja lokakuussa parannettiin jalostamon energiatehokkuutta ja tehostettiin rikin talteenottoa. Samalla tehtiin lakisääteiset painelaitetarkastukset ja uusi soihtujärjestelmä. Yksi merkittävä syy huoltoseisokkiin oli myös 80-luvulta peräisin olevan automaatiojärjestelmän uusiminen.

Nykyisenä tehokkuusajattelun aikakautena seisokkeja pyritään pitämään mahdollisimman harvoin, Naantalissa esimerkiksi kuuden vuoden välein. Automaation uusimista vuosia suunnitellut kehityspäällikkö Kari Koivisto vertaa, että esimerkiksi 50-luvulla Naantalissakin seisokki oli kaksi kertaa vuodessa. Nykyään jokainen prosessi ja laite on niin pitkälle kehitelty, että sen tulisi kestää toimintakunnossa ainakin kuusi vuotta.

Huollossa oleva tehdas ei tuota, mutta sen lisäksi itse seisokki ja sen vaatimat työt ovat iso kustannus. Naantalissa pelkästään automaatioprojektin osalta kustannusarvio oli 12 miljoonaa euroa. Tästä summasta noin 25 % muodostavat uudet kenttälaitteet, yhteensä noin 500 eri tuotetta.

Huollon yhteydessä Neste Oil huolsi vanhoja venttiilejä ja varusti ne Neles ND9000 -älykkäillä venttiilinohjaimilla. Lisäksi hankittiin noin 40 kappaletta Neles ValvGuard -turvaohjaimia. Kenttälaitteiden konfigurointiin ja kunnonvalvontaan valittiin Neles FieldCare -ohjelmisto. FieldCareen on nyt yhdistetty noin 120 laitetta.

Koko seisokin kustannuksista FieldCaren osuus ei ole rahallisesti merkittävä, koska se käsittää kuitenkin vain kolme palvelinta ja näiden ohjelmistolisenssit. Silti sen säästävä merkitys on jo todettu käyttöönotonkin yhteydessä.


Neles FieldCare korvaamaton jo käyttöönotossa

Valmet Classicin korvaaminen metsoDNA:lla on ollut kahden vuoden suunnitteluprojekti, jonka sujuvuudesta Kari Koivisto on vastannut. Automaation uusimisen ohella yksi merkittävä kimmoke parannuksiin oli halu saada prosessi- ja kenttälaitteiden hallintatyökalu ja ennakoivaa kunnossapitoa vahvistava ratkaisu. Lähtökohtana oli myös se, että Neles FieldCare toimii metsoDNA:n kanssa saumattomasti yhteen, koska tiedonkeruu tapahtuu automaatiojärjestelmän läpi.

– Neles FieldCare oli ratkaisuna erinomainen ja huomasimme jo seisokin loppuvaiheessa, käyttöönoton yhteydessä sen olevan korvaamaton. Pystyimme sen avulla vaihtamaan tarvittavat parametrit kenttälaitteilta, mikä säästi lukuisia työtunteja ja jopa päiviä, Pauli Kaunisto kiittelee.

Avoimeen FDT-teknologiaan perustuvan Neles FieldCaren etu on myös se, että tarve valmistajakohtaisiin ohjelmistoihin poistuu, koska FieldCare on yhteensopiva useimpien laitetoimittajien instrumenttien ja venttiilien kanssa.

Neles FieldCaren hyödyntäminen on Neste Oilin jalostamolla vielä alkuvaiheessa.

– Olemme hyödyntäneet sitä pääasiassa vasta akuuttien vikatilojen selvittämiseen, koska seisokista on vasta muutama kuukausi eikä historiatietoja ole ehtinyt kertyä. Kaunisto uskoo kuitenkin jo piankin FieldCaren avulla hoidettavan myös ennakoivaa kunnossapitoa ja diagnostiikka/historiakäyrien tulkintaa.

– Kun saamme FieldCaren avulla entistä enemmän tietoa, näemme esimerkiksi historiatiedoista miten yksittäinen venttiili on toiminut. Neles ND9000:n avulla pääsemme taas kiinni itse venttiiliin, jonka hälytysrajoja voimme tarkentaa. Venttiili on kuitenkin se arin osa tällaisessa prosessiteollisuudessa. Siksi sen ennakoiva kunnossapito on meille erittäin tärkeää niin kustannusten kuin toimintavarmuuden osalta, Kaunisto kuvaa.

Naantalin jalostamolla kenttälaitteiden diagnostiikkatietoja on viety FieldCaren lisäksi myös operaattorille valvomoon.


Neles ValvGuard osana turvallisuusriskien vähentämistä

Seisokin yhteydessä hankittiin myös ValvGuardit pikasulkuventtiileille. – Tavoitetila on, että pikasulkuventtiilit ovat koko kuuden vuoden käyntijakson ajan auki. Neles ValvGuard valvoo ja testaa pikasulkuventtiilien toimivuutta jatkuvasti ja varmistaa, että laitteet ovat toimintakykyisiä. Tarvittavat huoltotoiminnot voidaan näin ollen suunnitella etukäteen.

Kaunisto muistuttaa, että Neles FieldCaren avulla voi ohjelmoida automaattisia testisyklejä pikasulkuventtiileille ja näin saada tietoa venttiilin toimintakyvystä. – Voimme siis jo etukäteen ennakoida, mikäli joku venttiili on jumiutumassa.

– Myös turvallisuusriskianalyyseissä ValvGuardista on hyötyä, koska sen mahdollistama suurempi testausmäärä lyhentää ajanjaksoa, jolloin emme tiedä venttiiliyksikön toiminnasta. Siksi on mahdollista ylläpitää vaadittavaa eheystasoa, muistuttaa Koivisto. Venttiilien osalta seisokin aikana Neleksen tuotteiden osuus kasvoi. – Nyt vanhat, jopa 30-vuotiaat asennoittimet vaihdettiin tarkempiin ja nykyaikaisempiin ohjaimiin. Säädön tarkkuus ja samalla koko prosessin hallittavuus paranevat, Koivisto kertoo. Kuvainnollisesti hän ilmaisee, että “ei tule niin paljon klappia”. Tavoitteena on ajaa tuotantoa koko ajan tarkemmissa rajoissa, mikä aiheuttaa sen ettei vanhojen pneumaattisten asennoittimien tarkkuus riitä. Vikojen löytyminen ja niiden ennakointi ovat tuotantovaatimusten kiristyessä entistä tärkeämpiä.


Aktiivinen keskusteluyhteys tärkeää

Uuden ratkaisun käyttöönotto sujui hyvin.

– Yhteistyö Metson kanssa oli todellista vierihoitoa, naurahtaa Kaunisto. Pääkäyttäjät ja peruskäyttäjät kävivät omat kurssinsa ja saavat jatkuvasti oppia myyjän edustajilta, Olli Revolta ja Tuomo Waljukselta.

Yhteistyö kotimaassa olevan kumppanin kanssa tekee käyttöönotosta helppoa, koska tuki on konkreettisestikin lähellä. Yhteydenpito oli helppoa ja tarvittaessa pääsee keskusteluyhteyteen jopa tuotekehityksestä vastaavan henkilön kanssa.

Yhteistyö on ollut kiinteää muutenkin. Vastavuoroisesti Metso Automationin tuotekehityksen henkilökunta on tehnyt esimerkiksi venttiilien vuototestejä Naantalin jalostamolla.


Neste Oilin erikoistuote-jalostamo Naantalissa

Henkilöstö

Noin 400

Alue

Kokonaispinta-ala on noin 300 hehtaaria.


Tuotteet

Jalostuksessa raaka-aineet muokataan 30 eri yksikössä komponenteiksi, joista lopulliset öljytuotteet valmistetaan. Kaikkiaan tuotteita on toistasataa.

Naantalissa valmistetaan öljytuotteita liikenteen, maatalouden, teollisuuden ja lämmityksen tarpeisiin. Jalostamon erityispiirteitä ovat korkea bensiinin ja keskitisleiden eli petrolin, dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn saanto sekä monipuolinen bitumi- ja liuotintuotanto. Erikoistuotteita ovat mm. bitumit, liuottimet ja pienmoottoribensiini. Erikoistuotteiden ansiosta Naantalin jalostamon jalostusarvo on parempi kuin muiden vastaavan kokoisten polttoainejalostamoiden.

Tuotantokapasiteetti

3 miljoonaa tonnia vuodessa

Logistiikka

Valmiit tuotteet lähtevät asiakkaalle maa- ja merikuljetuksina. Jalostamon tuotteista kuljetetaan autoilla 60 %, laivoilla lähes 40 % ja vain pieni osa junakuljetuksina.

Toimituksista viennin osuus on noin 25 %.  Tärkeimmät vientikohteet ovat Itämeren alueen maat, erikoistuotteita viedään kuitenkin jopa USA:han asti.

Naantalin satamaan johtaa 13 metrin väylä ja siellä käy noin 350 laivaa vuodessa. Kaikki jalostettava raakaöljy tuodaan laivoilla.


Metso Endress+Hauserin toimittamat laitteet:

Neles-säätöventtiilit:

RE-sarjan segmenttiventtiileitä

FC-sarjan kiertoistukkaventtiileitä

L6-sarjan läppäventtiileitä

T5-sarjan palloventtiileitä

D1F-sarjan palloventtiileitä

B1J- ja EJ-sarjan pneumaattisia toimilaitteita

Neles ND9000 -digitaalisia venttiilinohjaimia


Neles automaattiset on/off -venttiilit:

X-sarjan palloventtiileitä

L6-sarjan läppäventtiileitä

B1J-sarjan pneumaattisia toimilaitteita

Neles ValvGuard -venttiilinohjaimia


Endress+Hauser-kenttälaitteet:

Promass 63- ja 83-sarjan massamäärävirtausmittarit

Promass 84-sarjan laskutuskäyttöön hyväksytyt massamäärävirtausmittarit

Liquicap FMI51 -rajapinnanmittaukset

Levelflex FMP40/45 -pinnanmittaukset

Liquiphant FTL50/51 -pintakytkimet


Julkaistu: 01.05.2007