Visio

Oppiminen

Yksi koulutusjärjestelmän tärkeimpiä tehtäviä on ollut tuottaa ihmisiä teollisen tuotannon palvelukseen. Tehtäviin, jotka on pitkälti määritelty etukäteen. Sellaisiin tehtäviin, joiden onnistunut suorittaminen ei ole välttämättä vaatinut yhteistyötä työtovereiden kanssa.

Yhdellä taidolla on saattanut selvitä koko työurasta.

Perinteinen luokkahuoneessa tapahtuva luento muistutti tiedontankkaustapahtumaa. Opettaja lapioi liitutaululta informaatiota puolihorroksessa olevaan oppilaslaumaansa. Aktiivisuus ja osallistuminen eivät olleet niissä olosuhteissa parhaimmillaan.

Dinosaurukset eivät hävinneet siksi, että tuli vahvempi laji. Ne hävisivät, koska eivät sopeutuneet muutokseen.

Muuttunut ympäristö on pakottanut miettimään sopeutumisen keinoja. Perussuorittaminen kaipaa rinnalleen yhä useammin ratkaisuhalua ja -kykyä.

Nopeat muutokset luovat nopeasti uusia tilanteita ja haasteita. Uudenlaisiin pulmatilanteisiin ei välttämättä löydykään valmista ratkaisua. Luova ote, oikea asenne ja ryhmän tuki auttavat näissä tilanteissa haluttuun lopputulokseen.

Vahva substanssiosaaminen ja vuosien kokemus ruokkivat helposti käsitystä siitä, että kaikki on jo tehty ja nähty. Ilmeisesti jokainen sukupolvi kokee tämän saman tunteen jossakin elämänsä vaiheessa. 25 vuotta työelämässä voi luuduttaa tunteen selkäytimeen. Siitäkin huolimatta, että maailma ympärillä muuttuu, ja näemme muutoksen vaikutukset  joka päivä ympärillämme.

Jostain syystä muutos tuntuu tapahtuvan muualla. Sen vuoksi omaa elämää mullistavat kokemukset tulevat yllätyksenä.

Ongelmia ei voi ratkaista samalla ajattelumallilla, jolla ne ovat syntyneet.

Muutoksessa ja kehityksessä on tärkeää miettiä, mitä se tarkoittaa minun kohdallani. Miten muuttuva tilanne vaikuttaa työntekoon? Mitä mahdollisuuksia se antaa tehdä asioita toisella tavalla, aiempaa helpommin, hauskemmin tai jättää tekemättä?

Uudet mahdollisuudet lisäävät helposti taakkaa. Tehdään asiat uudella tavalla ja varmuuden vuoksi vanhalla tavalla.

Asioiden lokeroiminen auttaa hallitsemaan yksittäisiä asioita, mutta haittaa kokonaisuuden hallintaa.  Kun asiat ovat siiloutuneita, mielikin joutuu siiloon.

Tapa tehdä työtä muuttuu tulevina vuosina kokeilevaksi. Osaamisessa korostuu siirtymä I-mallin osaamisesta T-malliin osaamiseen. I-mallin osaaminen on syvää oman erikoisalueen osaamista. T-mallin osaaminen sisältää substanssiosaamisen sekä kyvyn ymmärtää muita osaamisalueita.

Yhteisössä toimiminen auttaa oppimista. Parhaimmillaan yhteisö, kollektiivi, ratkoo pulmia, rakentaa uutta ja tukee jäsentensä oppimista. Työnantajan tai oppilaitoksen tehtävänä on tarjota oppimiselle puitteet ja mahdollisuus.

Uutta tietoa, taitoa ja sovellusosaamista syntyy tekemisen ohessa.

 

ek.multiedition.fi/oivallus/

www.ted.com/talks/lang/en/diana_laufenberg_3_ways_to_teach

Julkaistu: 16.10.2012