Tuotteet

Applicator online – Elämää helpottava sovellus jokaisen käytettävissä

Tänä päivänä puhutaan paljon sovelluksista, jotka helpottavat elämää tai tekevät sen mukavammaksi. Uusiin älypuhelimiin ja kämmenmikroihin ladattavia lisäsovelluksia on tarjolla satojatuhansia. Endress+Hauserilla on aina oltu sitä mieltä, että myös työelämässä elämää helpottavat sovellukset tulee olla kaikkien saatavilla. Applicator -suunnittelu-, valinta- ja mitoitusohjelmisto on koneelle asennettavan kiinteän version lisäksi saatavilla myös online-versiona. Se on vapaasti jokaisen käytettävissä internetissä osoitteessa www.endress.com ilman minkäänlaista asennusta.


Applicator Selection tool

Haluatko selvittää nopeasti parhaan mahdollisen mittausperiaatteen? Tai mikä laitesarja soveltuu parhaiten? Syöttämällä muutaman lähtötiedon, ”Applicator Selection tool” kertoo sinulle, mitkä mittalaitteet soveltuvat parhaiten kyseiseen sovellukseen. Helppolukuinen liikennevaloindikaattori antaa tarvittavan opastuksen; vihreä valo tarkoittaa, että mittalaite on sopiva kyseiseen sovellukseen, keltainen ehdollista soveltuvuutta. Punainen valo on merkki siitä, että kyseistä laitetta ei kannata valita. ”Applicator Selection Tool” sisältää instrumenttien vertailutoiminnon sekä linkit tarkempaan tuotedokumentaatioon.


Applicator Industry tool

Uudessa Applicator-versiossa julkaistaan kauan odotettuja uusia teollisuusalakohtaisia ”Industry Applications” -osioita. Kyseisissä osioissa opastetaan valitsemaan oikeat instrumentit kyseessä olevan teollisuusalan sovelluksiin.


Tällä hetkellä ”Industry Applications” -osiosta löytyvät teollisuusalat:
– Elintarvike: Panimoprosessi.
– Ympäristötekniikka: Puhdasvesi- ja jätevesiprosessit.
– Kaivosteollisuus: Sementti- ja kalkkiprosessit.


Uutta on ”Industry Application for Food&Beverages” -osiossa panimoprosessi. Se kattaa koko prosessin aina mäskäyksestä keittoon ja sekä selkeytyksestä pullotukseen ja tölkitykseen. Uutta on myös Industry Application Primaries -osiossa kalkin valmistusprosessi. Siinä on esitetty prosessin vaiheet aina raaka-aineen käsittelystä jakeluun saakka sekä polttoprosessiin liittyvä polttoaineenkäsittely. Kaikkien mittauspisteiden perustiedot on nähtävissä viemällä kursori niiden päälle. Klikkaamalla mittauspistettä ohjelma näyttää kyseiseen sovellukseen suositeltavat mittalaitteet ja niiden ominaisuudet.


Applicator Diaphragm Seal

Applicatorin hydraulisten paineenvälittimien valintatoiminto helpottaa optimaalisen välittimen valintaa pinnan, paine-eron ja paineen mittausiin. Sinun tarvitsee vain syöttää prosessiparametrit, ja ohjelma ilmoittaa mittauksen maksimivirheen ja opastaa asennuksen optimoinnissa ja mittalaitteen valinnassa antaen valmiin tyyppikoodin. Applicator laatii asennuksesta valmiin piirustuksen sekä laskelmat mittaustiedoista ja tarkkuuksista. Kaikki dokumentit on vapaasti tulostettavissa ja tallennettavissa. Uutena ominaisuutena viimeisimmässä versiossa on lisätty välittimistä ns. pannukakku-versio.


Applicator Sizing Flow

Valitse väliaine ja mittari, syötä virtaus- ja prosessiarvot. Applicator ehdottaa optimaalista kokoa sekä tarkkuudet ja painehäviöt eri laiteversioilla. Hiiren klikkauksella voit muuttaa mittarin kokoa ja vertailla kuinka tarkkuus ja painehäviö muuttuvat. Voit valita eri prosessiyhteitä sekä tarkastella kyseisen väliaineen ja mittarin kemiallista yhteensopivuutta sekä painelaitedirektiivin (PED) vaatimuksia. Kaikki mitoitustiedot sekä muu informaatio on luonnollisesti tallennettavissa ja tulostettavissa esimerkiksi PDF-muodossa.


Applicator Sizing Gamma

Radiometristen mittausten mitoitus on helppoa ja yksinkertaista Applicatorin avulla. ”Applicator Sizing Gamma” -työkalu on kehitetty oikeiden radiometristen mittalaitteiden valitsemiseksi juuri tiettyyn sovellukseen. Voit valita jatkuvan pinnanmittauksen, pintakytkintoiminnon tai tiheysmittauksen. Syötettyäsi Applicatoriin prosessitietosi, ohjelma valitsee parhaan mahdollisen ratkaisun. Kaikki mitoitustiedot sekä tarvittavat instrumentit ja komponentit tilauskoodeineen saadaan valmiina Applicattorilta ja voidaan tulostaa esimerkiksi PDF-muodossa.

Julkaistu: 02.03.2011