Ratkaisut

Teknologia ohjaa biologiaa – VamBio Oy

VamBio Oy

Vampulassa sijaitsevalla VamBion biokaasulaitoksella sianlanta ja yhdyskuntajäte muuttuvat energiaksi ja ympäristön kannalta kestäväksi lannoitteeksi. Metso toteutti laitoksen automaation ja instrumentoinnin saumattomana kokonaisuutena ja varmisti kitkattoman käyttöönoton.

Prosessisähköistys ja talosähköistys, instrumentaatio ja automaatio. Sellaiselle kokonaisuudelle VamBion biokaasulaitosta urakoinut Watrec haki toimittajaa kesällä 2009. Kumppaniksi löytyi Metso, eikä kulunut vuotta, kun huippuunsa viritetty prosessi käynnistyi etuajassa.

Biokaasuteknologiaa kehittävä Watrec oli hankkeen urakoitsija ja samalla loppuasiakas 40 % omistuksellaan. Vampulassa sijaitseva biokaasulaitos on Watrecin taidonnäyte. Se halusi laitoksen, joka on alansa edistyksellisin kaikilla mittareilla.

Täydellä kapasiteetilla VamBion laitos tuottaa vuosittain 2,6 miljoonaa kuutiota metaania. Luonnonmukaisesti tuotetun energian määrä vastaa yli kahta miljoonaa litraa fossiilista polttoainetta. Siitä huolimatta biokaasulaitos on ensisijaisesti jätehuoltoratkaisu. Niin kauan kun fossiilisia polttoaineita riittää, niitä vastaan on vaikea kilpailla markkinahinnalla.

Tästä yhtälöstä Watrecin toimitusjohtaja Juhani Suvilampi puhui kevään 2009 Kenttäväylä-lehdessä ja lähetti terveisensä päättäjille. Samalla hän kuitenkin totesi, että suomalaisten biokaasulaitosten prosessit edustavat maailman huippua osittain siksi, että kannattavuutta on jouduttu hakemaan jätehuollon näkökulmasta.


Väyläratkaisu parantaa ohjattavuutta

Metson toimittama kokonaisuus on koko automaatiojärjestelmän ja instrumentoinnin osalta puhdas väyläratkaisu. Suoraan automaatiojärjestelmään ei ole kytketty ainuttakaan perinteistä I/O:ta, mikä on harvinaista millä tahansa laitoksella. Automaatiojärjestelmän suunnittelusta, toteutuksesta ja käyttöönotosta vastasi Metson Esko Koivisto.

Tällaisessa kokonaisuudessa komponenttien yhteensopivuus nousee avainasemaan aina väyläohjainohjelmistoista oikeanlaiseen instrumentaation mittausperiaatteeseen saakka. metsoDNA CR -automaatiojärjestelmän ja Endress+Hauser-instrumenttien saumaton yhteensopivuus takasivat toteutuksen onnistumisen ilman ongelmia.

Kaikki mahdolliset moottorit varustettiin taajuusmuuttajilla, jolloin kierrosnopeutta voidaan säätää juuri niin tarkasti kuin halutaan. Tämä kokonaisuus liitettiin järjestelmään Profibus DP-väylällä. Yhdessä kenttälaitteiden tarjoaman informaation kanssa ne nostavat prosessin ohjattavuuden ja diagnostiikan tasolle, josta perinteisessä järjestelmässä voitaisiin vain uneksia.

Kentän instrumentoinnista huolehti Metso Endress+Hauserin Pasi Turtia. Lietteiden virtausmittaukset toteutettiin pääosin Endress+Hauser Promag 55 -sarjan magneettisilla määrämittauksilla. Kaasunvirtausmittauksissa käytettiin t-mass 65I -termistä massamittaria.

Pintamittaukset toteutettiin painemittaukseen perustuvalla Cerabar M-sarjan lähettimellä ja muutamissa erikoisemmissa vaahdontunnistusmäärittelyissä johtokykyyn perustuvalla pintakytkimellä. Lisäksi kokonaisuuteen kuului iso määrä paine- ja lämpötilamittauksia, muutamia pH-analyysimittauksia sekä kajaaniTS -kiintoaine-sakeusmittauksia.

Koko kenttäinstrumentointi toteutettiin Profibus-väylälähtöisillä laitteilla.


Alueellinen jätehuoltoratkaisu

VamBio on osoittanut, että biokaasulaitos voi olla kannattava jätehuoltoratkaisu. Sen naapurissa on kaksi suurta sikalaa, joille lanta on ongelmajätettä. Ne maksavat sen käsittelystä porttimaksua, mutta saavat vastaavasti edullista energiaa.

VamBio ei kuitenkaan ole pelkästään paikallinen biokaasulaitos, vaan alueellinen jätehuoltoratkaisu. Osa raaka-aineesta kerätään yhdyskuntajätteenä ja teollisuuden sivuvirtoina noin sadan kilometrin säteeltä. Kannattavuudessa on kyse yhtäältä suuruuden ekonomiasta, mutta myös siitä, että raaka-aineen tarjonta ja energian kysyntä kohtaavat oikeassa paikassa.

Keväällä 2009 Watrecin Juhani Suvilampi arvioi, että energiasta voi tulla parhaimmillaankin vain viidennes biokaasulaitoksen liikevaihdosta. Tätä kirjoitettaessa tilanne on vihdoin muuttumassa. Syksyllä hallitus jätti eduskunnan päätettäväksi esityksensä uusiutuvan energian syöttötariffista. Toteutuessaan pitkään odotettu tuotantotuki takaa uusiutuvasta energiasta saatavan hinnan seuraavaksi 12 vuodeksi.

Bioenergiasta tulee bisnestä.


Julkaistu: 03.11.2010